Kyrkoherden har ordet:

Bästa medlem i församlingen!

Det är igen tid för val i församlingen. Vi väljer medlemmar till det gemensamma kyrkofullmäktige i vår kyrkliga samfällighet i Esbo (består av fem finska församlingar och en svensk församling) och till vår svenska församlings församlingsråd.

Vår församlings representation i kyrkofullmäktige är 6 medlemmar av sammanlagt 61. Fullmäktige fattar beslut om hela samfällighetens budget, om inrättande av tjänster och om fastigheter. Till församlingsrådet hör 14 församlingsmedlemmar och kyrkoherden. Församlingsrådets främsta uppgift är att dra upp strategiska riktlinjer för verksamheten genom att fatta beslut om verksamhetsplaner och -berättelser, anställning av tjänsteinnehavare och arbetstagare och om budgeten. Kort sagt: församlingsrådet skapar förutsättningar för en bra verksamhet i församlingen. Församlingsmedlemmarna kan också under mandatperioden (fyra år) hålla kontakt med församlingsrådet och diskutera olika ärenden.

Församlingsmedlemmarna bildar tillsammans församlingen och kyrkan.  Vi väljer medlemmar till de styrande organen för att dessa tillsammans med de anställda ska bära ansvar för livet i församlingen. Men för att verksamheten ska fungera på bästa sätt behövs en ständig växelverkan mellan medlemmar, förtroendevalda och anställda. Då känns det också mer meningsfullt att vara medlem i kyrkan och att månatligen bidra med skattepengen. Kyrkoskatten ”offrar” vi ju till verksamheten i kyrkor, kapell, begravningsplatser, lägergårdar mm, där de anställda betjänar oss. Alla har vi en möjlighet att lära känna verksamheten ännu bättre och komma närmare varandra i gemenskapen. 

Församlingens uppgift är att i all verksamhet bära fram budskapet om Guds kärlek till människorna. Guds kärlek är så stor att han offrade sin son Jesus och lät honom uppstå från de döda för att upprätthålla kontakten till mänskligheten. Gud vill inte att en enda människas själ skall gå förlorad i döden. Den kristna tron ser därför med hopp på framtiden. Inte ens dödens mörker kan skilja människan från Gud. Ljuset och livet har segrat till evighet.

Med önskan om livligt deltagande i församlingsvalet

Roger Rönnberg

Kyrkoherde           

Mer information om församlingsvalet hittar du här:

www.esboforsamlingar.fi/valet

www.forsamlingsvalet.fi

Esbo svenska församlings kandidater

 

Roger Rönnberg.