OBS! www.esboforsamlingar.fi är vår svenska startsida där du hittar alla gudstjänster och evenemang! Advents- och julprogrammet  och händelsekalendern finns också där.

___________________________________________________________________________

Kyrkoherden har ordet:

 

Stjärnan leder oss

En gång för länge sedan gick en stjärna upp på himlen. Den ledde de österländska stjärntydarna fram till krubban i Betlehem.

Stjärnan leder även oss i höstens mörker. Ju närmare julen kommer, desto fler stjärnor kan man se hänga i fönstren, dekorera butiksfönster, glädja oss då när ljuset annars är knappt.

Stjärnan påminner oss om det som vi väntar på, det som vi förbereder oss inför. Stjärnan hjälper oss att vända tankarna till det väsentliga i jultiden: ljus, närvaro, stillhet, gemenskap.

Stjärnan leder oss genom december månads viktiga händelser; Hosianna, Självständighetsdagen, Lucia, de vackraste julsångerna, julfesterna…

Och äntligen, på julnatten lyser stjärnan för att ropa ut glädjebudskapet: Jesus är född till världen!

Jag önskar Dig en välsignad advents- och jultid! Låt stjärnan leda dina steg till julens stämning.

Kira Ertman, kyrkoherde

 

Kira Ertman, kyrkoherde i Esbo svenska församling