OBS!  Esbo svenska församlings startsida: www.esboforsamlingar.fi

Kyrkoherden har ordet:

Det vi gör måste vi göra tillsammans


I natt har jag legat vaken och lyssnat på stormen som blåst därute. Plåttaket har skramlat och regnet piskat fönstren. Vilken konstig vinter. En vinter som inte ens på riktigt har börjat. Många av oss har funderat att vad betyder det att vintern är plötsligt så starkt icke-vinter. Vanligen brukar det ju komma snö och köld senast i slutet av januari, men inte i år. Är detta ett konkret bevis på klimatförändringen?

Klimatfrågorna engagerar och väcker mer och mer frågor. Vad kan jag konkret göra? Vad eller vem ska man tro på? I Esbo församlingar bearbetar vi vår miljöplan som bäst, där vi funderar till exempel på uppvärmningen av lägergårdar, på vegetariska dagar på konfirmationsläger och möjligheter till att använda kollektivtrafiken mer och mer. Vi kommer också att uppdatera vår plan för miljöfostran. För vi inser att det som vi gör måste vi göra tillsammans. Ingen kan ensam ändra på situationen, men tillsammans kan vi agera.

Som kristna är vi kallade till förbön. Vi får be för varandra och vi får be för hela skapelsen.

Psalm 447 blir min bön denna konstiga vinter:

1.
Tack, gode Gud, för allt som finns.
Först broder Sol av alla ting. 
Halleluja, halleluja.
Vår broder låter dagen gry,
ditt tecken är han i vår rymd.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
2.
Du tänder varje stjärnenatt,
ger syster Måne hennes prakt.
Halleluja, halleluja.
Du sänder broder Vind att gå
från land till land och driva moln.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
3.
Sjung, syster Vatten, stäm din brunn,
bred ut ditt starka hav och sjung.
Halleluja, halleluja.
Nu faller regn på torra fält,
och träden lyser, marken gläds.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
4.
Hör ord i natten: “Varde ljus!”
Lys, broder Eld, och tacka Gud.
Halleluja, halleluja.
Giv härden glöd, lys upp vår stad,
dess ljus når vida över hav.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.


5.
Tack, gode Gud, för moder Jord.
Än bär hon oss och vad vi gjort.
Halleluja, halleluja.
Hon bringar träd och frukter fram
och blomstersmyckar alla land.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
6.
Tack, Gud, för syster Död, som tar
allt levande i sitt förvar.
Halleluja, halleluja.
Hon för oss i sin tysta vagn
en afton hem från mödans mark.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
7.
Må dag och natt, må liv och död,
nu lova Gud i samma kör.
Halleluja, halleluja.
En enda sång i allt som finns,
min Gud, min Gud och alla ting.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja


Franciskus av Assisi cirka 1225
Carl Olov Hartman 1979

Kira Ertman, kyrkoherde

Kira Ertman, kyrkoherde i Esbo svenska församling