OBS!  Esbo svenska församlings startsida: www.esboforsamlingar.fi

Kyrkoherden har ordet:

Bästa församlingsmedlem, 

Situationen i vårt land och i hela världen är mycket speciell just nu. Jag gissar att vi alla med spänning följer med situationens utveckling. Det är viktigt att hålla fast vid hoppet, ta hand om varandra och tillsammans försöka hjälpas åt på alla plan. 

Situationen med coronaviruset medför förändringar även i vår församling under perioden 16.3-31.5. 

All samlande verksamhet, såsom samlingar för daglediga, körövningar, dag-, familje- och miniorklubbar m.m. håller paus. 

Församlingens kansli och Esbo församlingars servicecentral nås per telefon eller e-post. 

Gudstjänsterna hålls som predikogudstjänster, där endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande, Gudstjänsterna sänds på nätet.

Dop, vigslar och jordfästningar sköts, men deltagarantalet begränsas till högst 10 personer.

Konfirmandsamlingarna håller paus. Vår målsättning är att sommarens konfirmandläger kommer att hållas.

Diakonins öppna mottagning kl. 10-12 på torsdagar är stängd. Diakoniarbetarna är anträffbara per telefon och e-post. 

I all vår verksamhet och i alla kontakter betonar vi god handhygien. Det här är ett konkret sätt att ta hand om varandra. 

Fastän mycket av verksamheten är på paus, så försvinner vi ingenstans! Om du vill prata med någon, lufta tankarna eller vill stilla dig i bön tillsammans med någon annan, får du gärna vara i kontakt med oss! Våra telefonnummer och e-postadresser hittar du  HÄR. De flesta anställda når du även via WhatsApp. 

Vår omsorg för varandra tar inte slut. Vi ber för varandra, för vår församling och för hela vår värld. 

Var välsignad, var du än går! 

Kira Ertman, kyrkoherde 

 


OBS! På Esbo svenska församlings startsida www.esboforsamlingar.fi

hittar du aktuella evenemang, kontaktuppgifter m.m.

Esbo svenska församlings verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019-2021

Kyrkoherde Kira Ertman vid altartavlan i Karabacka kapell.