OBS! Esbo svenska församlings startsida är www.esboforsamlingar.fi. Där hittar du veckans program och annat aktuellt!

 

Kyrkoherden har ordet:

Hemma har jag tänt en stjärna i fönstret.

Julgranen har burits in till Esbo domkyrka och den stora krubban har placerats på sin plats vid gamla altaret.

Allt tyder på att någonting är på gång.

Adventstiden är en tid av förberedelse. Helt konkret förbereder vi oss inför den stora festen. Klappar, mat, julkort, julstädning, många saker ska fixas och ordnas.

Adventstiden är också en tid för eftertanke och meditation. Vi väntar på världens Frälsare – det är någonting så stort att det är svårt att ens förstå vad det innebär. Adventstiden bereder oss möjlighet till att grubbla över att vad är det som vi egentligen förbereder oss inför. Fixar vi och grejar vi för att man ska göra så, eller är det så att vi faktiskt förbereder oss även inne i själen för årets stora fest.

Med orden i en bekant adventspsalm önskar jag Dig en välsignad adventstid!

Bered en väg för Herran!

Berg, sänk er, djup, stå opp!

Han kommer, han som fjärran

var sedd av fädrens hopp.

Rättfärdighetens förste,

av Davids hus den störste.

Välsignad vare han

som kommer i Herrens namn!

Psb. 4:1

 

Kira Ertman, kyrkoherde 

 

Vi informerar om allt aktuellt i Kyrkpressen, på våra hemsidor och i våra kanaler på sociala medier. Du kan också ringa församlingens kansli och fråga vad som är på gång.

Corona-anvisningar för Esbo svenska församling.

 

 


På Esbo svenska församlings ingångsssida www.esboforsamlingar.fi

hittar du aktuella evenemang, kontaktuppgifter m.m. Sidan är också Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma svenska startsida. 

Esbo svenska församlings verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner:

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2019-2021

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Kyrkoherde Kira Ertman vid altartavlan i Karabacka kapell.

Lokaler och platser i närheten

Esbo domkyrka

Bläddra bland lokaler

Bläddra bland lokaler »