Kyrkoherden har ordet:

Ankomst och avsked

Advent och jul är ankomstens tid i vårt kyrkoår.  Guds sons födelse till jorden är en pågående ankomst.

Historiskt sett föddes Jesus i Betlehem för över 2000 år sedan. Guds kärlek till världen satte igång graviditeten hos den unga flickan Maria. I och med Jesu födelse personifierades den gudomliga kärleken. Gud blev människa. Fortfarande älskar Gud världen med allt vad det innebär av natur med människor och djur. Jesus Ande lever vidare i alla dem som tror på honom. Jesus är för oss kristna en levande förebild för hur vi skall älska våra medmänniskor. Och julen är en årlig påminnelse om detta. Jesus födelse sker inom oss, han kommer till oss personligen och han kommer till sin församling och kyrka.

Vilken glädje det är att som präst få berätta om detta inför varje advent och jul. Men nu närmar sig avskedets tid för mig som kyrkoherde i församlingen. Det innebär inte att jag upphör med att berätta om Guds kärlek och Jesus födelse, för det är en uppgift för varje kristen. Men anställningen upphör för mig 1 april och redan från slutet av detta år blir jag på ledighet och årssemester. Jag vill redan nu tacka församlingen för det stöd jag på olika sätt fått i tjänsten. Tack till alla församlingsmedlemmar, tack till personalen, förtroendevalda och frivilliga medarbetare! I allt församlingsliv tjänar vi varandra och därmed tjänar vi Gud. Honom tillhör äran!

Välsignad advent och God jultid!

Roger Rönnberg

Kyrkoherde    


OBS! Esbo svenska församlings startsida är www.esboforsamlingar.fi

Där hittar du bäst våra aktuella evenemang, kontaktuppgifter m.m.

Esbo svenska församlings verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2018-2020

Roger Rönnberg.