Ungdomsarbetet


Helena Aitti-Lindberg

ledande tjänsteinnehavare i fostran, t.f. ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Camilla Dannholm

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Anna Laasio

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Johanna Terho

ledande ungdomsarbetsledare, tjänstledig t.o.m. 23.5.2023
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor


Oskar Virros

t.f ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo