Ungdomsarbetet


Camilla Dannholm

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Emma Enoksson

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T.f. ledare för barn- och familjeverksamheten


Niclas Lemström

t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Johanna Terho

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor