Ungdomsarbetet


Camilla Dannholm

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Niclas Lemström

t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Johanna Terho

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor