Direktioner

Esbo kyrkliga samfällighets direktioner 2019-2022

Personaldirektionen

Ordförande är Heidi Juslin-Sandin. Föredragande är förvaltningschef Maija Heinonen  och chefen för personaltjänster Marja Jakobsson,som också är personaldirektionens sekreterare.

medlemmar                           suppleanter

Heidi Juslin-Sandin ordf.        Stefan Ekholm

Nataša Stambej                       Mia Stenius

Jarkko Vähäsarja                      Minna Kartano

Kari Roine                                 Leena Alanen

Sakari Kouti                              Timo Syrjänotko

Hannu Laaksonen                   Heidi Taanila

Anu Heinänen                          Jukka Kivimäki

Erja Oila                                     Aleksi Salminen

Fastighetsdirektionen

Ordförande är Mikko Peltokorpi. Föredragande är fastighetschef Petteri Leinonen, byggnadschef Benita Sane och chefen för begravningstjänster Juha Ollila.

medlemmar                            suppleanter

Mikko Peltokorpi ordf.            Terttu Savola

Katariina Ahvonen                  Kimmo Kotro

Markku Jenu                             Jarmo Soljasalo

Leena Raineranta                    Mika Koskinen

Elina Wanne                             Kirsi Ojala

Harri Rautavirta                       Antero Polso

Pirjo Kemppi-Virtanen            Ritva Lappalainen

Mårten Malmström                Solveig Rosenberg-Wikström

Utvärderingsdirektionen