Direktioner

Esbo kyrkliga samfällighets direktioner 2023-2026

Personaldirektionen 

Ordförande är Sini Sulonen. Föredragande är administrativ chef Sari Anetjärvi  och chefen för personaltjänster Marja Jakobsson,som också är personaldirektionens sekreterare.

medlemmar                           suppleanter

Sini Sulonen ordf.                  Erkki Berg

Jouni Hörkkö                          Reetta Lindfors

Jussi Ikkala                              Titi Gävert

Sini Juuti                                  Jukka Kivimäki

Hannu Laaksonen                  Jarno Kirsilä

Jani Suomalainen                   Marja Vuorela

Tora Smeds                             Bror Träskbacka

Heini Taanila                           Eve Pakkanen

Fastighetsdirektionen

Ordförande är Kari Larjava. Föredragande är fastighetschef Petteri Leinonen, chefen för begravningstjänster Juha Ollila och chefen för läger- och kursverksamheten Marjo Törmänen.

medlemmar                            suppleanter

Kari Larjava ordf.                      Martti Suontausta

Hilkka Julkunen                         Panu Castren

Kira Järves                                  Satu Hirvonen

Pirjo Kemppi-Virtanen             Antero Polso

Mika Koskinen                          Merva Mikkola

Mårten Malmström                  Stefan Ekholm

Jarmo Nieminen                       Katariina Ahvonen

Elina Vanne                               Hannele Gröndahl-Turpeinen

Utvärderingsdirektionen

Ordförande är Jannika Lassus och sekreterare är ärendehanteringssekreterare Kirsi Laatikainen               

medlemmar                              suppleanter

Jannika Lassus (ordf.)                Rune Skogberg

Sirpa Ahola                                 Mika Mäkilä

Jouni Manelius                           Pia Saari

Jussi Moisio                                Anne Elovaara

Terttu Savola                              Bo Grönholm

Timo Vasko                                 Mia Saarelma 

Kirkko ja kaupunki-samdirektionen 2023-2024, representanter från Esbo församlingar

medlemmar                              suppleanter

Heikki Saraste                           Jaana Ailus

Sini Tyvi                                      Jarmo Heinonen

Juha Vähäsarja                          Kirsi Rostama

Valnämnden

medlemmar                              suppleanter

Elina Jussila                                Håkan Nyman

Jarmo Nieminen                        Kaarina Järvenpää

Kirsi Nummi                               Atte-Veikko Kemppainen

Kommittén för ekonomi och strategi

Kommittén har som uppgift att bereda för gemensamma kyrkorådet ärenden som berör ekonomi och verksamhet på längre sikt, bl.a. strategi och delprogram som är underställda strategin och ärenden i anslutning till ekonomi. 

Kommitténs medlemmar 2023–2026 

 • Jussi Koskinen, ordf. Olarin seurakunta 
 • Simon Elo, Espoon tuomiokirkkoseurakunta 
 • Mirka Härkönen, Leppävaaran seurakunta 
 • Kimmo Kotro, Espoon tuomiokirkkoseurakunta 
 • Outi Krause, Tapiolan seurakunta 
 • Anna-Liisa Markkula, Leppävaaran seurakunta 
 • Tapio Saarelainen, Espoonlahden seurakunta 
 • Hannele Valtasaari, Olarin seurakunta 
 • Anders Wikholm, Esbo svenska församling 

Kommittén för kommunikation 

Kommittén har som uppgift att bl.a. bereda ett nytt program för kommunikation och uppföljning av detsamma. 

Kommitténs medlemmar 2023–2026 

 • Martti Hellström, ordf. Espoon tuomiokirkkoseurakunta 
 • Jan Ahonen, Olarin seurakunta 
 • Marita Helki, Espoonlahden seurakunta 
 • Heidi Juslin-Sandin, Esbo svenska församling 
 • Anita Paatelma, Espoonlahden seurakunta 
 • Sari Savela, Tapiolan seurakunta 
 • Risto Sepponen, Espoon tuomiokirkkoseurakunta 
 • Mikael Sorvanto, Leppävaaran seurakunta