Ladusveds kapell

Svedjegården 5 , 02340 Esbo
040 533 8828 (vaktmästaren)

Ladusveds kapell

Tills vidare är personantalet begränsat till 20. Personalen inkluderas inte i antalet.

Ladusveds kapell blev färdigt 1994 och används främst för klubbverksamhet för barn, unga och vuxna. Kapellet har 40 bordsplatser och passar bra för mindre sammankomster: dopfester, vigslar, bröllop, födelsedagar och konfirmationsfester.

Byggnaden var till en början tänkt som en tillfällig lösning. Numera används byggnaden ändå för permanent bruk.

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Espoonlahden seurakunta
(09) 8050 6000, övriga utrymmesbokningar, församlingssekreteraren, vardagar kl. 9–15. 

Handikapp