Ladusveds kapell

Ladusveds kapell

Svedjegården 5, 02340 Esbo

040 533 8828 (vaktmästaren)

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.

https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Espoonlahden seurakunta
(09) 8050 6000, övriga utrymmesbokningar, församlingssekreteraren, vardagar kl. 9–15. 

Ladusveds kapell blev färdigt 1994 och används främst för klubbverksamhet för barn, unga och vuxna. Kapellet har 40 bordsplatser och passar bra för mindre sammankomster: dopfester, vigslar, bröllop, födelsedagar och konfirmationsfester.

Byggnaden var till en början tänkt som en tillfällig lösning. Numera används byggnaden ändå för permanent bruk.

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats