Hyppää sisältöön

Kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet

Tro på det goda

För ett levande, aktivt, svenskt församlingsarbete

2
Carita Jansson
prost, socionom
Ersättare (ny) 75 röster
 

3
Heidi Juslin-Sandin
programchef, TM
Invald (ny) 215 röster
 

4
Håkan Nyman
ing., pensionär
Invald (ny) 180 röster
 

5
Anders Blomberg
sjukskötare, merkant
Ersättare, 72 röster
 

6
Solveig Rosenberg-Wikström
pol.kand., pensionär
Invald, 80 röster
 

7
Stefan Ekholm
häradsdomare, pensionär
Ersättare, 71 röster

 

8
Tiina Kujala
ekon. mag., vuxenpedagog
Invald, 163 röster

9
Anders Wikholm
företagare, ekon. mag.
Invald (ny) 163 röster
 

10
Tarja Rönnberg
specialklasslärare, pensionär
Ersättare, 59 röster

 

11
Mårten Malmström
jordbrukare
Invald (ny) 107 röster

Kandidater till församlingsrådet i Esbo svenska församling

Den gyllene medelvägen

Den gyllene medelvägen

12
Jenny Nygård
närvårdare,
skolgångsbiträde
Invald (ny
57 röster
 

13
Anna Helin
studerande
Invald (ny)
85 röster
 

14
Urban Back
studerande
Ersättare (ny)
32 röster
 

15
Martin Mattsson
student
Ersättare (ny)
8 röster
 

16
Fredrika Sjöberg
studerande
Invald (ny)
73 röster
 

 

 

 

Tro på det goda

För ett levande, aktivt, svenskt församlingsliv

17
Håkan Nyman
ing., pensionär
Invald (ny) 141 röster

18
Jannika Lassus
universitetslektor
Invald, 89 röster

19
Solveig Rosenberg-Wikström
pol.kand., pensionär
Invald, 53 röster
 

20
Anders Blomberg
sjukskötare, merkant
Ersättare, 37 röster
 


21
Mona Sandell
fil. mag.
Ersättare (ny) 37 röster
 

22
Gunn-Britt Hietanen
pensionär
Invald (ny) 82 röster
 

23
Stefan Ekholm
häradsdomare, pensionär
Invald (ny) 46 röster
 

24
Beatrice Silén
FD, pensionär
Ersättare (ny) 22 röster

25
Tiina Kujala
ekon.mag., vuxenpedagog
Invald, 65 röster
 

26
Agneta Brenner
fil. mag., pensionär
Invald (ny) 76 röster
 

27
Hannele Nygård
ungdomsarbetsledare
Invald, 43 röster
 

28
Pirkko Träskbacka
tandläkare
Invald, 58 röster
 

29
Gun-Britt Lindqvist
pensionär
Ersättare (ny) 31 röster
 

30
Inger Sjöberg
PeM, terapeut
Invald (ny) 58 röster
 

31
Toini Malmström
pensionär
Invald (ny) 53 röster
 

32
Tarja Rönnberg
specialklasslärare, pensionär
Ersättare, 29 röster
 

 

 

 

 

 

// ]]>