Församlingsvalet 2018

Kyrkomötet beslöt i november 2017 att församlingsval hålls på tredje söndagen i november. Församlingsval förrättas nästa gång söndagen den 18 november 2018.

Då  väljs medlemmar till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige.

Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018

Förhandsröstningen kommer att inledas på tisdagen efter den första söndagen i november och fortgå till lördagen, dvs. 6-10 november.

Också behörighetskraven på valnämndens medlemmar, valförrättare och valbiträden skärptes. En bestämmelse om att kandidater och att närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden fogades till kyrkolagen och valordningen.

Lagändringen ska ännu fastställas av riksdagen.

Vad och vem väljer vi? Vem kan bli kandidat?

I Esbo svenska församling väljer vi 14 ledamöter till församlingsrådet och 6 ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige.

Om du är medlem i kyrkan kan du kandidera om du:

• har fyllt 18 år senast den 18 november 2018

• har blivit medlem i församlingen senast 17 september 2018

• ger ett skriftligt samtycke till att kandidera

• är känd för din kristna övertygelse

• inte är omyndig

Kontaktuppgifter till valmansföreningarna i Esbo svenska församling:

- Sofia Torvalds, tfn 050-5718470, e-post sofia.torvalds@gmail.com,  

- Kandidatlistan för ungdomar och unga vuxna: Tanja Holm, tfn 041 529 2488

 

 Vem får rösta?

Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet. Man behöver inte ha gått i skriftskola eller ha blivit konfirmerad för att rösta. Det räcker med att man är medlem.

Inträde i kyrkan

Inträdet i kyrkan ska vara registrerat senast 15 augusti 2018 för att du ska ha rösträtt. På webbplatsen Bli medlem i kyrkan kan du lätt och säkert göra ditt inträde.

Kandidaterna ska vara uppställda 17.9.2018

Förhandsröstningen sker 6-10.11.2018

Valdagen är 18.11.2018

tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo