Arkitektur

Arkitekt Mats Klockars har planerat utrymmena och missionsljusstaken i Olars kapell. Kapellet, som invigdes år 2013, skiljer sig från de andra byggnaderna i närheten genom klocktornet och korset, som är belysta då det är mörkt ute.  

Konstnär Markku Pääkkönens altarkonstverk "Siemenet" (Frön), som utgår från Jesu liknelse om sådden, livar upp kapellsalen. Konstverket har många delar: fönsterglasen med ränder, korset på väggen, de fyra pelarna och ljusets frön. Genom de randade glasen syns de förbipasserandes gestalter och blir samtidigt en del av altarkonstverket. Det vita försoningskorset på altarväggen ser man bara om man ger sig tid att betrakta väggen i lugn och ro.

Av de fyra pelarna symboliserar de tre som är randade i lodrät riktning de dåliga växtplatserna, ljusets frön är färglösa. Den fjärde pelaren är den goda jorden, som gav riklig skörd, och som också hänvisar till den heliga nattvarden. Ljusets frön från den fjärde pelaren består av små färgade ljus, som reflekteras från ljusfibrer och kan urskiljas bara vid dunkel belysning - frälsningens frön, från vilka tro, hopp och kärlek gror.