Barnens kapell Arken

Albergagatan 7 B , 02600 Esbo
(09) 8050 5542

Barnens kapell Arken

Barnens kapell Arken finns i anslutning till köpcentret Sello i ett affärs- och bostadshus vid  Ryttartorget. Arken är en plats där barnen kan förundra sig över allt det som Gud har skapat. Man sitter på mjuka bänkar, sjunger, hör på berättelser ur Bibeln och pratar om dem. I kapellet finns en kyrksal med plats för 50-60 barn samt ett utrymme som kan användas på olika sätt.

Barnens kapell besöks av barngrupper från daghem, skolor och församlingar. Också mer långväga gäster är välkomna. För familjer med småbarn ordnas också bl.a. sångstunder och andakter. På TV7-kanalen kan man följa med den finska söndagsskolan som samlas i Arken.

Arken har också planerats och utrustats med tanke på dop.

På grund av coronavirusepidemin är antalet besökare begränsat till högst 20 personer, i kafferummet högst 10 personer. Dop kan ordnas med samma personantal och beaktande av säkerhetsavstånd

 

Bokningar:

(09) 8050 5575, må–fre kl. 10–14

Toalett
Handikapp