Gröndals kapell

Grönbackavägen 2 , 02710 Esbo
(09) 8050 3712 (vaktmästaren)

Gröndals kapell

Gröndals kapell finns i nedre våningen i ett bostadshus, som ägs av Asunto Oy Ikiviheri. Utrymmena har varit i församlingsanvändning sedan 1980 och grundrenoverades 1999.

I Gröndals kapell ordnas dop och dopkaffen, konfirmationsfester, minnesstunder och födelsedagsfester. Kapellsalen har 70 sittplatser, alternativt 40 bordsplatser.

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Handikapptoalett
Skötrum
Toalett