Gröndals kapell

Grönbackavägen 2 , 02710 Esbo
(09) 8050 3712 (vaktmästaren)

Gröndals kapell

Gröndals kapell finns i nedre våningen i ett bostadshus, som ägs av Asunto Oy Ikiviheri. Utrymmena har varit i församlingsanvändning sedan 1980 och grundrenoverades 1999.

I Gröndals kapell ordnas dop och dopkaffen, konfirmationsfester, minnesstunder och födelsedagsfester. Kapellsalen har 70 sittplatser, alternativt 40 bordsplatser.

Kapellet kan bokas för dopkaffen, minnesstunder och familjefester, men p.g.a. coronavirusepidemin är antalet deltagare tills vidare begränsat till 25 personer. OBS! Under perioden 23.11-13.12 gäller strikta begränsningar på max. 20 personer som får samlas samtidigt inomhus. Ansiktsmask ska användas.

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Handikapptoalett
Skötrum
Toalett