Samfällighetens ledning

Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk lyder under gemensamma kyrkorådet och leds av samfällighetsdirektören Risto Hämäläinen.

Ämbetsverket är indelat i fem enheter:

  • Fastighetstjänster, direktör för fastighetssektorn Petteri Leinonen
  • Servicecentralen, förvaltningsdirektör Sari Anetjärvi
  • Ekonomi- och dataförvaltningstjänster, ekonomidirektör Harri Hakulinen
  • Kommunikationstjänster, kommunikationsdirektör Urpu Sarlin
  • Tjänster för gemensamt församlingsarbete, direktör för gemensamt församlingsarbete Eero Jokela

Ämbetsverkets personal består av ca 150 medarbetare i tjänstemanna-, fastighets- och församlingsarbete. De arbetar bl.a. i Esbo centrum och Hagalund samt på begravningsplatserna i Esbo