Samfällighetens ledning

Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk lyder under gemensamma kyrkorådet och leds av förvaltningsdirektören Risto Hämäläinen.

Förvaltningsdirektören Risto Hämäläinen

Ämbetsverket är indelat i sex enheter:

  • Fastighetstjänster, direktör för fastighetssektorn Jorma Jussilainen
  • Servicecentralen, förvaltningschef Maija Heinonen
  • Ekonomitjänster, ekonomichef Harri Hakulinen
  • Dataförvaltningstjänster, ekonomichef Harri Hakulinen
  • Kommunikationstjänster, kommunikationschef Urpu Sarlin
  • Tjänster för gemensamt församlingsarbete, chef för gemensamt församlingsarbete Eero Jokela

Ämbetsverkets personal består av ca 160 medarbetare i tjänstemanna-, fastighets- och församlingsarbete. De arbetar bl.a. i Esbo centrum, Alberga och Hagalund samt på begravningsplatserna i Esbo