Släktforskning

Släktforskning görs inom ramen för regioncentralregistrets personalresurser. De lagstadgade släktutredningarna är vår primära uppgift. 

>>Prislista

Observera

Uppgifter om släktens levande personer rekommenderar vi i första hand att samla in av personerna själva. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.

Beställning av släktforskning

Beställningsblankett för släktforskning

Om det i släktforskningen begärs uppgifter om en levande person, måste släktforskaren också lämna in en utredning om släktforskningsregistret. Blanketten hittas via den här länken: Utredning om släktforskningsregistret.

Ifall blanketter skickas per e-post ange inte personsignum på grund av dataskyddsfrågor.

Leveransadress för beställningar:

 

Du kan läsa mera om släktforskning på evl.fiÖppna länk i ny flik