Släktforskning

Släktforskning görs inom ramen för regioncentralregistrets personalresurser. De lagstadgade släktutredningarna är vår primära uppgift. På grund av de långa köerna kan beställningar för släktforskning möjligtvis tas till behandling på hösten 2022. Leveranstiderna kan vara långa.

Observera

Uppgifter om släktens levande personer rekommenderar vi i första hand att samla in av personerna själva. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.

Beställning av släktforskning

Beställningsblankett för släktforskning

Om det i släktforskningen begärs uppgifter om en levande person, måste släktforskaren också lämna in ifyllt registerutdrag.

Ifall blanketter skickas per e-post ange inte personsignum på grund av dataskyddsfrågor.

Leveransadress för beställningar: