Beställning av ämbetsbevis

Fritt formulerad tilläggsinfo i beställningen hjälper behandligen.
Är du osäker på vad du skall beställa, kontakta gärna telefontjänsten.

Från Espoo regioncentralregister kan du beställa ämbetsbevis från församlingarna i följande områden:

Esbo, Ingå, Grankulla, Lojo, Karkkila, Kyrkslätt, Sjundeå och Vihtis, samt Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Leveranstider

Målet är att göra Lever-intygen på beställningsdagen.

Leveranstiden för släktutredningar är för tillfället exceptionellt lång. Regioncentralregistret telefonservice är överbelastad. Förfrågningar angående leveranstider bör skickas per e-post till adressen keskusrekisteri.espoo@evl.fi.

För tillfället behandlas beställningar som inkommit sista veckan i augusti (v 35) (uppdaterad 30.9.2022)

Intygen kan levereras som krypterad e-post eller brevpost.

Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt.>> PrislistaÖppna länk i ny flik

Minneslista

Förbered dig på att ange följande uppgifter i samband med beställningen:

  • namn och personbeteckning för den person vars släktutredning du beställer
  • dödsdatum (om personen har avlidit)
  • användningsändamål (till exempel för bouppteckning, avsägande av arv, bank)
  • om ändamålet är bouppteckning anges även vems bouppteckning det gäller
  • dina kontaktuppgifter
  • faktureringsuppgifter

Ämbetsbevis kan beställas även om dödsdatumet ännu inte syns i befolkningsregistret.

Här kan du beställa ämbetsbevis:

PrivatpersonerÖppna länk i ny flik
Kräver stark autentisering, vanligtvis bankkoder.
Ansökan styrs till rätt församlings centralregister som sköter beställningarna.

Företags- och organisationsbeställareÖppna länk i ny flik 

Annuleringar av beställningar ombeds i första hand skriftligt per e-post keskusrekisteri.espoo@evl.fi

Dataskydd

>> Dataskyddsbeskrivning för det gemensamma medlemsregistret för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kirjuri)Öppna länk i ny flik