Beställning av ämbetsbevis

Från Esbo regioncentralregister kan du beställa ämbetsbevis från församlingarna i följande områden:

Esbo, Ingå, Grankulla, Lojo, Karkkila, Kyrkslätt, Sjundeå och Vihtis, samt Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Beställ ämbetsbevisÖppna länk i ny flik Kräver stark autentisering, vanligtvis bankkoder.
Fritt formulerad tilläggsinfo i beställningen hjälper behandligen. Är du osäker på vad du skall beställa, kontakta gärna regioncentralregistret.

Också företag och organisationer kan beställa ämbetsbevis via webbtjänsten. Kräver fullmakt åt de anställda via Suomi.fi-tjänsten. Mera info på företag och organisationerÖppna länk i ny flik 

Man kan också beställa ett ämbetsbevis/en släktutredning per telefon genom att ringa regioncentralregistret 09 8050 2600 må-ti kl. 9-15, on-to kl. 9-12.

Vi tar inte emot beställningar per e-post.

Leveranstider

Målet är att göra Levnadsintygen inom två arbetsdagar.
Leveranstiden för släktutredningar är ungefär 3 veckor.

Intygen kan levereras som krypterad e-post eller brevpost.
Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt. PrislistaÖppna länk i ny flik

Minneslista

Förbered dig på att ange följande uppgifter i samband med beställningen:

  • namn och personbeteckning för den person vars släktutredning du beställer
  • dödsdatum (om personen har avlidit)
  • användningsändamål (till exempel för bouppteckning, avsägande av arv, bank)
  • om ändamålet är bouppteckning anges även vems bouppteckning det gäller
  • dina kontaktuppgifter
  • faktureringsuppgifter

Ämbetsbevis kan beställas även om dödsdatumet ännu inte syns i befolkningsregistret.

Annulleringar av beställningar ombeds i första hand skriftligt per e-post keskusrekisteri.espoo@evl.fi

Kostnadsansvar för bouppteckning och begravning

Den som beställer ett ämbetsbetyg, bokar begravning, inlöser en gravplats och gravskötsel av samfälligheten är enligt de allmänna avtalsrättsliga principerna som beställare ansvarig för de kostnaderna som uppstår.
Beställaren har rätt att flytta över ansvaret för kostnaderna till dödsboet för att betalas, med förutsättning att dödsboet har ekonomiska tillgångar. Dödsboets medellöshet anses inte vara belägg för att samfällighetens fakturor inte behöver betalas (Ärvdabalk 18 kap. 15 §, Lag om begravningsväsende 23 §).

Om dödsboet är medellöst bör de som sköter om bouppteckningen och begravningen betala kostnaderna för införskaffade tjänster. Av kommunen kan vid behov anhållas om kompletterande utkomststöd för begravning.

Dataskydd

Dataskyddsbeskrivning för det gemensamma medlemsregistret för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kirjuri)Öppna länk i ny flik