Beställning av ämbetsbetyg

Fritt formulerad tilläggsinfo i beställningen hjälper behandligen.
Är du osäker på vad du skall beställa, kontakta gärna telefontjänsten.

Från Espoo regioncentralregister kan du beställa ämbetsbetyg från församlingarna i följande områden:

Esbo, Ingå, Grankulla, Lojo, Karkkila, Kyrkslätt, Sjundeå och Vihtis, samt Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta.

Leveranstider

Målet är att göra Lever-intygen på beställningsdagen.

Leveranstiden för släktutredningar är för tillfället exceptionellt lång. Regioncentralregistret telefonservice är överbelastad. Förfrågningar angående leveranstider bör skickas per e-post till adressen keskusrekisteri.espoo@evl.fi.

För tillfället behandlas beställningar som inkommit andra veckan i mars (v 10) (uppdaterad 27.5.2022).

Intygen kan levereras som krypterad e-post eller brevpost.

Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt.>> PrislistaÖppna länk i ny flik

Minneslista

Förbered dig på att ange följande uppgifter i samband med beställningen:

  • namn och personbeteckning för den person vars släktutredning du beställer
  • dödsdatum (om personen har avlidit)
  • användningsändamål (till exempel för bouppteckning, avsägande av arv, bank)
  • om ändamålet är bouppteckning anges även vems bouppteckning det gäller
  • dina kontaktuppgifter
  • faktureringsuppgifter

Ämbetsintyg kan beställas även om dödsdatumet ännu inte syns i befolkningsregistret.

Här kan du beställa ämbetsbetyg:

För privatpersoner

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands elektroniska blankettÖppna länk i ny flik kräver bankkoder. Styr ansökan till rätt församling.

För organisationer t.ex banker och advokatbyråer

Beställningsblankett för organisationerÖppna länk i ny flik kräver FO-nummer.
OSB! Leverans per e-post samt e-postadressen för leveransen skrivs in i fältet ”Mer information (t.ex. makens/makans namn)”.

>> Dataskyddsbeskrivning för det gemensamma medlemsregistret för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kirjuri)Öppna länk i ny flik