Vanliga frågor

Behöver jag utöver släktutredningen även ett levnadsintyg på mig själv?
Nej, inte om din levnadsuppgift framgår på din förälders färska ämbetsbevis.

Kan jag använda den släktutredning jag beställt för bouppteckningen även för andra ändamål?
Ja, du kan använda släktutredningen även för andra ärenden som dödsboet behöver ta hand om.

Kan jag använda en släktutredning jag skaffat tidigare?
Släktutredningar som skaffats tidigare kan även användas senare. Släktutredningen förfaller inte vad gäller den avlidnas uppgifter. 

Vem gör en bouppteckning?
Bouppteckning görs till exempel av banker, lagfirmor och rättshjälpsbyråer. De sköter också om att samla in alla dokument på den avlidnes tillgångar och skulder. Om du gör bouppteckningen själv måste du se till att du har alla dokument som behövs. Du kan använda dig av mallar som är tillgängliga på nätet och i bokhandeln.

Vad är bouppteckning?
Bouppteckning är sammanställning på dödsboets arvingar (släktutredningen) och testamentstagare samt skulder och tillgångar. Bouppteckningen skall göras inom tre månader från dödsdatumet och sedan levereras till Skatteförvaltningen.

Vad göra om bouppteckningen inte blir klar inom 3 månader?
Tilläggstid för uppgörandet av bouppteckning kan ansökas av Skatteförvaltingen. Läs mera om sökandet av tilläggstid på Vero.fiÖppna länk i ny flik

Vad är ett dödsbo?
Dödsbo är skulder och tillgångar efter den avlidne. Fram till arvskifte är dödsboets delägare tillsammans ägare av dödsboet.

Vad är arvskifte?
Vid arvskifte kommer dödsbodelägarna överens om hur boet skall delas och vem som får vad. Det finns ingen tidsbegränsning för när arvskifte skall göras. Detta avtal kallas arvskifte och det rekommenderas att det görs skriftligt. Om delägare i boet är minderårig eller vuxen under förmynderskap krävs tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, DVV (tidigare Magistratet).

Läs mera om arv och lagstiftning på Finlex.fiÖppna länk i ny flik

Läs mera om bouppteckning på Vero.fiÖppna länk i ny flik