Fastighetstjänster

Fastighetstjänsterna i Esbo kyrkliga samfällighet ansvarar för:

 • nybyggen
 • reparationer och underhåll av församlingarnas verksamhetsutrymmen
 • byggnad och skötsel av begravningsplatserna

Esbo kyrkliga samfällighet äger:

 • 5 kyrkor
 • 23 kapell
 • 6 församlingsgårdar och -hem
 • 2 lägercentrum
 • 3 ämbetshus
 • 144 aktielägenheter
 • 552 hektar jord
 • 5 begravningsplatser

Direktör för fastighetssektorn är Petteri Leinonen, petteri.leinonen@evl.fi, 050 340 5230.