Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Ekonomitjänsterna i Esbo kyrkliga samfällighet sköter centraliserat om alla Esbo församlingars

 • betalning av räkningar, över 20 000 räkningar i året
 • fakturering, ca 15 000 räkningar i året
 • bokföring och budget
 • revision
 • skötseln av församlingarnas finanser

Dataförvaltningstjänsterna i Esbo kyrkliga samfällighet ansvarar för:

 • Samfällighetens datakommunikationsnätverk
 • Telefonsystemstöd och telefonanskaffningar
 • Utveckling och integrering av datasystem
 • Hantering av datasystem och köptjänster
 • Datastöd för arbetsstationerna, anskaffning av datorer, -tillbehör och apparatur
 • Datasystemutbildning

Kontaktuppgifter:

 • E-post till alla anställda: fornamn.efternamn@evl.fi
 • Ekonomidirektör Harri Hakulinen, (09) 8050 2269