Miljö

Plan för miljöfostran i Esbo svenska församling

(Församlingsrådets protokoll 1.6.2010, 47§) 

Inledning

Målsättningen för Esbo svenska församlings miljöfostran är att uppehålla och
befrämja människors medvetande om sitt etiska ansvar i relation till skapelsen och att i praktiken värna om skapelsens enhet och okränkbarhet.

Allmän målsättning i verksamheten

 • Sträva efter att minska avfallsmängden genom att utveckla sin egen avfallssortering och stöda återbruk.
 • Uppfölja och undvika onödig elförbrukning.
 • Ta i beaktande miljömärkta produkter vid anskaffningar
 • Använda rättvisemärkta produkter då det finns möjlighet
 • Om möjligt använda närproducerade livsmedel
 • Delta i riksomfattande miljökampanjer, t.ex. energisparveckan Earth Hour och ansvarsveckan
 • Sträva efter att minska trafikutsläpp genom att prioritera allmänna trafikmedel,
 • Samåkning m.m.

Målsättning inom sektorerna

Barn- och familjearbete

 • Hållbara leksaker till klubbarna
 • Återanvändningsmaterial till hobbyverksamhet
 • Om möjligt undvika engångskärl för mellanmål
 • Sortering av avfall; papper, plast, bioavfall.
 • Iakttagande och respekt för naturen
 • Miljöfostran

Ungdomsarbete

 • Om möjligt miljövänliga produkter i anskaffningar
 • Miljövänlig verksamhet under utflykter, läger och klubbar
 • Handledning i sortering av avfall
 • Miljöfostran

Skriftskolarbete

 • Respektera naturen och miljön i lägerverksamheten
 • Sortering av avfall under lägertiden
 • Miljöteman i undervisningen

Kyrkomusiken

 • Förnuft i fråga om kopiering av noter
 • Förvaring och återbruk av noter

Diakonin

 • Återanvändning och rotering av donerade eller insamlade produkter. (Bytesdagar)

Kyrkobetjäningen

 • Informering och upprätthållande av avfallssortering
 • (papper, kartong, bioavfall, plast och förpackningsmaterial)
 • Sträva efter att minska på uppkomsten av avfall
 • Uppföljning av energi och vattenförbrukning
 • Utställning med rättvisemärkta produkter (Olars kyrka)

Kansliet

 • Sträva efter sparsamhet i kopiering och utskrivning av dokument, t.ex. tvåsidig kopiering och utskrift
 • Miljövänliga produkter bör användas

Gudstjänstlivet

 • Fira Skapelsens söndag varje år
 • Ordna temagudstjänster kring miljön som tema
 • Beakta miljöansvaret i förböner
 • Använda tryckta gudstjänstformulär
 • Använda psalmböcker och försöka undvika kopierade papper