Esbo församlingars servicecentral

Servicecentralen består av följande verksamhetsgrupper:

• bokningstjänster
• gravkontoret
• registertjänster
• den kyrkliga samfällighetens förvaltnings- och personaltjänster

Servicecentralen leds av förvaltningschef Maija Heinonen, tfn 09 8050 2610
maija.heinonen@evl.fi

Bokningstjänster

Servicecentralens bokningstjänster sköter centraliserat alla bokningar av dop, vigslar och jordfästningar. Servicecentralen har också hand om bokningar av lägercentrum. Bokningen av utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet bokas fortfarande direkt av församlingarna.

Bokningstjänster må-fre kl. 8.15 tfn 09) 8050 2601
Bokning av kurs- och lägercentrum (09) 8050 2890, kurssikeskukset.espoo@evl.fi
Servicecentralens jourhavande präst (09) 8050 2602.

Registertjänster

Servicecentralens registertjänster upprätthåller medlemsregistren i församlingarna i Esbo, alltså kyrkböckerna, Ämbetsbetyg, släktutredningar och släktforskning beställs direkt från centralregistret. Också beställningarna av församlingstidningarna Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki sköts på servicecentralen.

Registertjänster må-fre kl. 8.15, (09) 8050 2600, palvelukeskus.espoo@evl.fi

Gravkontoret

Gravkontoret betjänar i alla ärenden som berör jordfästningar, gravplatser och gravskötsel.

Gravkontoret må-fre kl. 8-15, (09) 8050 2200 eller hautatoimisto.espoo@evl.fi

Personal- och förvaltningstjänster

Ansvarsområdena för personal- och förvaltningstjänsterna i Esbo kyrkliga samfällighet är:

• löner, tjänste- och anställningsförhållanden
• juridiska frågor
• arbetsplatshälsovård
• verksamhet som stöder personalens arbetsförmåga och rekreation
• allmän förvaltning, bl.a. förvaltningsorganens föredragningslistor och protokoll
• samfällighetens registratur, arkiv, postning och telefonväxel

Chefen för förvaltningstjänster Päivi Villberg, (09) 8050 2291, 041 539 3913
Chefen för personaltjänster Marja Jakobsson, (09) 8050 2296, 040 583 0915

E-post till alla anställda: fornamn.efternamn@evl.fi