Esbo församlingars servicecentral

Servicecentralen består av följande verksamhetsgrupper:

• Bokningstjänster
• Gravkontoret
• Registertjänster
• Den kyrkliga samfällighetens förvaltnings- och personaltjänster

Servicecentralen leds av förvaltningschef Sari Anetjärvi, 040 588 8317

Bokningstjänster

Servicecentralens bokningstjänster sköter centraliserat alla bokningar av dop, vigslar och jordfästningar. Servicecentralen har också hand om bokningar av lägercentrum.

Bokningen av utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet sköts fortfarande direkt av församlingarna.

  • Bokningstjänster måndag-fredag kl. 9-15,  (09) 8050 2601
  • Bokning av kurs- och lägercentrum (09) 8050 2890, kurssikeskukset.espoo@evl.fi
  • Servicecentralens jourhavande präst (09) 8050 2602

Registertjänster

  • Servicecentralens registertjänster upprätthåller medlemsregistren i församlingarna i Esbo, alltså kyrkböckerna.
  • Ämbetsbetyg, släktutredningar och släktforskning beställs direkt från centralregistret. Registertjänsterna har öppet må.-fre. kl. 9-15, (09) 8050 2600, palvelukeskus.espoo@evl.fi
  • Också beställningar och avbeställningar av församlingstidningarna Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki sköts av servicecentralen.

Gravkontoret

  • Gravkontoret betjänar i alla ärenden som berör jordfästningar, gravplatser och gravskötsel.
  • Gravkontoret må-fre kl. 9-15, (09) 8050 2200,  hautatoimisto.espoo@evl.fi

Personal- och förvaltningstjänster

Ansvarsområdena för personal- och förvaltningstjänsterna i Esbo kyrkliga samfällighet är:

• löner, tjänste- och anställningsförhållanden
• juridiska frågor
• arbetsplatshälsovård
• verksamhet som stöder personalens arbetsförmåga och rekreation
• allmän förvaltning, bl.a. förvaltningsorganens föredragningslistor och protokoll
• samfällighetens registratur, arkiv, postning och telefonväxel

Chefen för förvaltningstjänster Päivi Villberg, 041 539 3913
Chefen för personaltjänster Marja Jakobsson, 040 583 0915

E-post till alla anställda: fornamn.efternamn@evl.fi