Kommunikationstjänster

Enheten för kommunikation i Esbo kyrkliga samfällighet

 • ansvarar för den gemensamma kommunikationen och nyhetsförmedlingen
 • ansvarar för Esbo kyrkliga samfällighets webbsidor och deras innehåll
 • fungerar som församlingarnas webb- och AV-producent
 • deltar i utgivningen av tidningen Kirkko ja Kaupunki, som varje vecka delas ut till  medlemshushållen i huvudstadsregionens finska församlingar
 • medverkar i den gemensamma församlingsradioproduktionen i församlingarna i Esbo, Helsingfors och Vanda.
 • utbildar församlingarna i kommunikation och fungerar som konsult
 • deltar i kyrkans gemensamma kommunikationsprojekt och –utveckling
 • låter trycka samfällighetens telefonkatalog
 • beställer och redigerar gemensamma broschyrer
 • koordinerar de grafiska riktlinjerna i samfälligheten

Kommunikationschef Urpu Sarlin, (09) 8050 2520, 050 358 1060

 • leder kommunikationstjänsterna
 • gemensamma kyrkorådets och kyrkofullmäktiges information
 • samarbete mellan församlingarna i huvudstadsregionen och hela kyrkan

Informatör Eija Harju, (09) 8050 2222, 050 438 0197

 • samfällighetens information
 • produktion av innehåll till samfällightens interna och externa webbsidor
 • medlem i församlingarnas webbkommunikationsgrupp och miljöarbetsgrupp
 • stöd till församlingarnas och samfällighetens anställda vid innehållsproduktion för webben
 • planering, innehåll och ibruktagande av projektsidor
 • fotografering
 • utbildare inom projektet Andligt liv på webben

Webbkommunikationsplanerare Juha Ryhänen, (09) 8050 2346, 050 511 0442

 • expert i fråga om webbteknik
 • domain-namnshantering
 • planering av nya externa och interna projektsidor, teknik och ibruktagande
 • utvecklingsprojekt inom digital kommunikation
 • tekniskt stöd och utbildning

Informatör Mirja Aukee, (09) 8050 2385, 050 432 9328

 • samfällighetens information
 • samfällighetens interna kommunikation och dess utveckling  

Informatör Reija Hirvonen, (09) 8050 2595, 050 348 5487

 • Kirkko ja kaupunki
 • Evenemangsmarknadsföring
  ​​​​​​

Kommunikationstjänsternas jourtelefon (09) 8050 2327 (må -fre kl. 9–15)

Kontaktuppgifter:

 •  E-post till alla anställda: fornamn.efternamn@evl.fi