Kommunikationstjänster

Enheten för kommunikation i Esbo kyrkliga samfällighet

 • ansvarar för den gemensamma kommunikationen och nyhetsförmedlingen
 • ansvarar för Esbo kyrkliga samfällighets webbsidor och deras innehåll
 • fungerar som församlingarnas webb- och AV-producent
 • deltar i utgivningen av tidningen Kirkko ja Kaupunki, som varje vecka delas ut till  medlemshushållen i huvudstadsregionens finska församlingar
 • medverkar i den gemensamma församlingsradioproduktionen i församlingarna i Esbo, Helsingfors och Vanda.
 • utbildar församlingarna i kommunikation och fungerar som konsult
 • deltar i kyrkans gemensamma kommunikationsprojekt och –utveckling
 • låter trycka samfällighetens telefonkatalog
 • beställer och redigerar gemensamma broschyrer
 • koordinerar de grafiska riktlinjerna i samfälligheten

Kommunikationsdirektör Urpu Sarlin, (09) 8050 2520, 050 358 1060

 • leder kommunikationstjänsterna
 • gemensamma kyrkorådets och kyrkofullmäktiges information
 • samarbete mellan församlingarna i huvudstadsregionen och hela kyrkan