Församlingar med fullständig ekonomisk gemenskap

De församlingar som finns på samma kommuns område måste tillsammans bilda en kyrklig samfällighet.

Församlingarna inom Esbo kyrkliga samfällighet har fullständig ekonomisk gemenskap, vilket innebär att församlingarnas tillgångar är gemensamma. Varje församling får ändå behålla och bestämma över de tillgångar som de fått via donationer eller testamenten.

Den kyrkliga samfälligheten sköter om de ärenden som kyrkolagen och grundstadgan, som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige, påbjuder församlingarna. Samfälligheten sköter uppgifter som har att göra med ekonomi, fastigheter och byggande, personalförvaltning, informationsförvaltning, kommunikation och gemensam församlingsverksamhet.

Kyrkoskatteprocenten i Esbo är 1 %.

Pengar.