Streamad gudstjänst på första söndagen i advent

sö 29.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Gudstjänsten hålls utan att församlingen är närvarande. Den streamas på Facebook och kan ses också efteråt.Heidi Jäntti, Mirja von Martens, Markus Malmgren, Eeva-Liisa Malmgren, Nina Kronlund, Mauriz Brunell och musiker från Esbo barock medverkar.

Gudstjänsten kan fr.o.m. 29.11 kl. 12.15 ses på https://www.facebook.com/www.esboforsamlingar.fi/  också utan egen Facebookinloggning

KOLLEKT VIA FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET FÖR ARBETE BLAND BARN

Kyrkostyrelsens officiella kollekt 29.11.

I de svåra tider som vi nu genomlever känns det kristna budskapets uppmaning till oss att visa kärlek till vår nästa särskilt viktigt. De mest sårbara barnen behöver vårt stöd för att kunna leva ett människovärdigt och tryggt liv.

Tack vare din gåva till Finska Missionssällskapet kan utsatta barn i till exempel Angola gå på daghem, där de får omvårdnad och ett mål mat varje dag. Dessutom får de hjälp att skaffa identitetsbevis, så att de senare kan börja i skola. I Angola stöds också undernärda 2-åringar. För att barnen skall utvecklas normalt får de varje dag två ägg samt järntillskott och vitaminer. Samtidigt som mammorna hämtar månadsransonen med ägg får de information om hur viktigt det är att koka dricksvattnet och hur de undviker att smittas av coronaviruset. Vi kämpar för alla barns rätt till ett gott liv. Tack för att du är med i den kampen!

Var med och se till att arbetet fortsätter:

  • Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809.
  • Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €), KOLLEKT20 (20 €) eller KOLLEKT50 (50 €) till numret 16155.
  • Ge en gåva till FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen: KOLLEKT
  • Gör en donation via nätbanken på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt

Må Gud välsigna er gåva rikligt.

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling