Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

Kira Ertman

Kyrkoherdens vikarie 1.1-31.3.2019, kyrkoherde 1.4.2019 -

Esbo svenska församling

Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kira Ertman

« Tillbaka