Till nyhetslistan

Det går enkelt att ordna dop, när kyrkan i Esbo erbjuder Dopdagar och dopfest

Tanken på att ordna dop har kanske inte högsta prioritet, när vardagen i en småbarnsfamilj rullar på. Stressa inte - Esbo församlingar ordnar enkelt och avgiftsfritt dop på så kallade Dopdagar. 

Ett barn döps vid dopfunten.

I dopet är barnet huvudperson. Genom dopet blir hen medlem i församlingen. Foto: Antti Rintala, Esbo kyrkliga samfällighet

Dopdagen är en allmän dopförrättning, där församlingen istället för familjen ansvarar för doparrangemangen. Familj, faddrar och dopgäster kommer till dukat bord; i paketet ingår präst, utrymme och dopkaffe med tårta. Det enda familjen behöver göra är att boka en tid för dopet. Det är möjligt att hålla dopet både på svenska och finska. 

— Den respons vi har fått av församlingsmedlemmarna visar att Dopdagen verkligen är ett fungerande koncept. Vi har fått beröm för hur lätt och enkelt det går och att allt tas i beaktande, säger Katri Valtter lokalvårdare i den finska församlingen Olarin seurakunta. 

Valtter har under årens lopp ordnat många dopkaffen. Olars kyrka har ljusa utrymmen och dopkaffet serveras i den intilliggande salen genast efter dopförrättningen. Dopgästerna behöver inte förflytta sig den yttre vägen. Efter dopfesten är det kyrkans serviceanställda som ställer i ordning för följande dopgäster: diskar, städar och för ut sopor. 

God service hör till jobbet, poängterar Valtteri, som anser sitt jobb vara betydelsefullt och Valtteri blir extra glad om arbetskiftet infaller just på en Dopdag. 

— Det är härligt att få betjäna och ta del i människors glädje, säger Valtteri. 

Ett flertal Dopdagar hålls under året i Esbo

Till Dopdagen kan man komma med sin baby eller barn i alla åldrar. Barnet bör ha en vårdnadshavare som är medlem i kyrkan. Barnet kan döpas också om barnets namn redan har registrerats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Om barnet får sitt namn i samband med dopet, förmedlas barnets uppgifter på samma gång till MDB. 

Före dopet utses en fadder eller faddrar till barnet. Barnet bör ha minst en fadder som är konfirmerad och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Självklart får man bjuda in flera faddrar och dopgäster. Esbo församlingars kaffeservering under Dopdagen är beräknad för dopföljen på upp till 20 personer.  

Esbo församlingars Dopdagar är öppna för alla Esbobor. Det finns flera doptider att boka under varje Dopdag. Välj den dag och plats som passar bäst. Oberoende av hemförsamling eller bostadsområde kan du boka Dopdagens kyrkoutrymme i Esbo. Dopförrättningen kan vara på finska eller svenska.

Vårens första Dopdag hålls i Olars kyrka lördag 23 mars, före palmsöndagen. Följande Dopdag infaller på lördag 11 maj, före mors dag.

Höstens Dopdagar är på Mikaelidagen söndag 29 september och lördag 16 november (se platser nedan). 

Bokning av dop på Dopdagen görs genom Esbo församlingars bokningstjänster,

tfn 09 80 50 2601, varauspalvelut@evl.fi 

 

Dopdagar i Esbo 2024 

· lö 23.3 Olars kyrka, Frälsehemmansgränden 1  

· lö 11.5 Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6  

· sö 29.9 Ladusveds kapell, Svedjegården 5  

· sö 29.9 Sökö kapell, Sökögränden 3  

· sö 29.9 Södrik kapell, Kirstivägen 24  

· lö 16.11 Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2  

Läs mer om dop: Dop - Esbo församlingar (esboforsamlingar.fi)Öppna länk i ny flik 

20.2.2024 09.53