Till nyhetslistan

Här bor kärleken

”Täällä rakastan minä – Här bor kärleken” är det budskap som i början av november syns i köpcentrumen och i metron, på stationerna och i gatubilden i Esbo. Esbo församlingars kampanj för fram kyrkans budskap mitt i vardagen.

En man och en kvinna under duschen i en utomhusbassäng.

Kampanjsloganen ”Här bor kärleken” kombineras med Touko Hujanens dokumentärfotografier av Esbo och esbobornas vardag. De personer som syns på fotona är vanliga esbobor, som församlingarnas anställda har kontaktat och bjudit in.

Ett ljust budskap i höstmörkret och coronaoron

- Guds kärlek är en rikedom i kristendomen - vi vill föra in kärleken i gatubilden. Vi hoppas att de som ser bilderna och det kärleksfulla budskapet ska känna kraft mitt i vardagen. Kärleken syns på bilderna, men också i den vanliga människans vardag, i metron eller på väg till butiken, berättar Esbo församlingars kommunikationschef Urpu Sarlin.

Sloganen ”Här bor kärleken” har med avsikt lämnats öppen och har många olika tolkningsmöjligheter. Betraktaren får tolka den ur sin egen synvinkel.

- Vi hoppas att bilderna ska väcka tankar. Hur syns kärleken här i Esbo, i min egen hemtrakt och i mitt eget liv? Vad betyder kärleken för mig? säger Urpu Sarlin.

Vanliga vardagsmänniskor

Bilderna har tagits av fotografen Touko Hujanen som är känd för sina dokumentära bildreportage.

- I det här projektet fascinerades jag av att det är vanliga människor som är med. De vackraste stunderna var när de som fotograferades blev uttråkade eller för ett ögonblick glömde vad vi höll på med, och bara fanns där. Fasaden försvann, människans innersta väsen blev kvar.

Förutom av människorna blev Touko Hujanen inspirerad av djupdykningen i Esbos inre – han anser att Esbo är en av de mest spännande platserna i Finland.

- Plötsligt bara ploppar det upp en förort eller ett otroligt naturparadis mitt i vägkorsningsvirrvarret. På något sätt förenar församlingen alla de här lösryckta ”öarna”, funderar Hujanen.

Esbo svenska församlings kyrkoherde Kira Ertman har aktivt varit med i kampanjplaneringen. Hon delar sina tankar kring temat ”Här bor kärleken” på en en kampanjvideo som visas på www.esboforsamlingar.fi fr.o.m. 2.11.

Täällä rakastan minä/Här bor kärleken

  • Kampanjen syns i gatubilden i Esbo 2-8.11.2020.
  • En större fotoutställning sammanställs och visas i Esbovikens kyrka 11-25.11.2020.
  • Man kan dela med sig av sina tankar och känslor om temat i sociala medier med hashtagen #täällärakastanminä och #härborkärleken.
  • Kampanjen genomförs av Esbo församlingar tillsammans med Miltton Creative.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060, 
urpu.sarlin@evl.fiÖppna länk i ny flik 

Laura Vähäsarja
informatör, Esbo församlingar
040 733 9878, 
laura.vahasarja@evl.fiÖppna länk i ny flik 

Kira Ertman
kyrkoherde, Esbo svenska församling
0503581014, 
kira.ertman@evl.fiÖppna länk i ny flik
anträffbar fr.o.m. 5.11.

3.11.2020 08.14