Till nyhetslistan

Diakonins elektroniska tidsbeställning gör tröskeln lägre för dem som behöver hjälp

Esbo församlingars diakoniarbete tog i bruk elektronisk tidsbeställning i våras. Idag görs omkring en tiondel av tidsbeställningarna på nätet.

En person med en mobiltelefon i handen.

Det är lätt att boka samtalstid till diakonin via nätet. Foto: Shutterstock

Både gamla och nya klienter beställer samtalstid elektroniskt.

– Användningsgraden kommer sannolikt att öka i samma takt som den digitala kunskapen och möjligheterna att använda elektroniska tjänster ökar, konstaterar Lilli Snellman, som är diakonisakkunnig i Esbo kyrkliga samfällighet.

Mer information om den elektroniska tidsbeställningen finns på esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp

Direktlänk: https://asiointi.espoonseurakunnat.fi/home

13.11.2020 13.56