Till nyhetslistan

Grundförbättringen av Gräsa urnlund är klar

Grundförbättringsarbetena i Gräsa urnlund blev klara enligt tidtabellen. Det milda vädret har bidragit till att man också har kunnat plantera nya växter. De sista arbetsbarackerna och staketen förs bort senast 10 december.

Urnlunden med stenbelagda gångar.

Gräsa urnlund i december 2020, foto Jussi Henttunen.

Tidtabellen och budgeten höll
-    Både tidtabellen och budgeten har hållit. Totalt kostade arbetena lite över en miljon euro, berättar projektplaneringsingenjör Mika Heimala vid Esbo kyrkliga samfällighet. Urnlunden vid Olars kyrka har en areal på 0,6 hektar.

Lättare att ta sig fram

Vid grundförbättringen har man iståndsatt alla gångar. Huvudgångarna har asfalterats och de mindre gångarna har belagts med små fyrkantiga gatstenar med jämn yta. På de brantaste ställena har räcken installerats så att det är lättare att ta sig fram. Alla ingångsportar är igen i bruk efter renoveringen.

7700 nya växter
Växtunderlagen både på gravarna och på parkområdena har bytts ut. Ett automatiskt bevattningssystem har byggts. Grundförbättringsarbetena har utförts av VRJ Etelä-Suomi Oy

Ruttna träd har fällts och 7700 nya växter har planterats för att ersätta växter som var gamla och i dåligt skick. Vårtbjörkar, degbärsbuskar och sandkörsbär har planterats på de allmänna områdena.


- På gravarna har mångåriga perenner planterats, bland annat praktnäva, hybriddaglilja, skugg-gröna och gullgröna, Just nu är växterna ännu små, eftersom deras viloperiod pågår. Men när växtperioden börjar kommer urnlunden att se helt annorlunda ut, konstaterar Mika Heimala. 

Några tiotal gravlyktor, som under sommaren togs bort från gravarna på grund av grundförbättringsarbetena, har tillfälligt lagrats vid väggen på ett gammalt förrådsutrymme i Gräsa. 

-    Där väntar de på sina ägare ännu en tid, tipsar Mika Heimala.  


Nästa år har det gått 25 år sedan Gräsa urnlund, som planerats av arkitekt Bey Heng, togs i bruk år 1996. 


Mer information: 
Mika Heimala, 
projektplaneringsingenjör, 
Esbo kyrkliga samfällighet
050 4326 897
mika.heimala@evl.fi


 

10.12.2020 11.59