Till nyhetslistan

Esbo församlingar fick tusentals nya medlemmar i fjol - de som lämnade kyrkan var cirka 2700

Dopförrättningarna ökade 2021 visar färsk statistik.

Kaste_12_ARintala_750.jpg

Åtta av tio Esbofamiljer som hör till kyrkan vill låta döpa sitt barn. Foto: Antti Rintala.

Esbo kyrkliga samfällighets sex församlingar hade 161 173 medlemmar i slutet av 2021. Under året skrev 1179 personer in sig i församlingarna, ungefär 200 fler än året innan.

Esbo har en livlig flyttrörelse och 14 801 personer skrev in sig i församlingen som en följd av att de flyttat till orten. De församlingsmedlemmar som flyttade bort var något fler, 15 104 personer.

I de sex församlingarna förrättades 1122 dop. Dopförrättningarna ökade jämfört med året innan. Ungefär åtta av tio Esbofamiljer som hör till kyrkan vill att deras barn döps.

Kyrkoherde Päivi Linnoinen i Tapiolan seurakunta – den finska församlingen i Hagalund säger att församlingen ansträngt sig för att kunna hålla dopförrättningar under det andra coronapandemiåret. Dop har hållits i mindre sällskap utomhus på gårdsplanen, i hemmet och i kyrkan.

I fjol skrev 2767 ut sig ur kyrkan i Esbo. Det är cirka 70 personer fler än året innan. Totalt minskade antalet medlemmar i Esbo församlingarna med 1787, antalet är 30 procent lägre än år 2020. 

Församlingen i Hagalund uppvisar tillväxt. 

I Hagalund blev församlingsborna fler. Ett tillskott på 70 medlemmar.

– Vi gläds över alla som bor i området; nyinflyttade likaväl som de som bott här länge. Ni  upprätthåller ett livsviktigt nätverk och aktiviteter för barn och unga, säger Linnoinen.

Särskilt glädjande är att Hagalunds kyrka snart står klar efter en omfattande grundrenovering och kan tas i bruk fullt ut i mars. För tillfället är kyrkan öppen i samband med högmässa.

Det är församlingsmedlemmar som genom att kandidera i församlingsval och bli invalda, utformar riktningen för församlingens verksamhet. Nya beslutsfattare väljs i höstens församlingsval. Rösträtt har alla 16 år fyllda som är medlemmar i en församling. I Esbo är de cirka 120 000. 

Esbo svenska församling

Esbo svenska församling som är en av de sex församlingarna i Esbo kyrkliga samfällighet och samtidigt den största svenskspråkiga församlingen i Borgå stift uppvisar totalt en minskning på 151 församlingsmedlemmar.   

Esbo svenska församling 2019 2020 2021
medlemmar 14 697 14 454 14 303
döpta 122 105 108
avlidna 120 165 152
inflyttade 530 599 647
utflyttade 616 710 682
inskrivna 74 65 99
utskrivna 200 178 174

 

Drygt varannan Esbobo hör till en evangelisk-luthersk församling, 54,2 procent. Av de finsk- och svenskspråkiga Esboborna hör 67,82 procent till kyrkan. 

 

Antal medlemmar i Esbo kyrkliga samfällighet 2021

Esbo svenska församling  14 303 (-151)                        

Espoon tuomiokirkkoseurakunta 44 648 (-772)

Espoonlahden seurakunta 29 326 (-499)

Leppävaaran seurakunta 24131 (-139)

Olarin seurakunta 26 743 (-269)

Tapiolan seurakunta 22 022 (+70)

1.2.2022 14.28