Till nyhetslistan

Hälften av Esboborna hör till kyrkan – mångkultur syns i verksamhet och procent

Mångkultur i stadsdelarna Olars och Alberga avspeglar sig i församlingstillhörigheten. Esbo kyrkliga samfällighets sex församlingar hade 159 215 medlemmar i slutet av 2022.

medlemsnyhet.jpg

Alberga station. Stadsdelen blev den första där medlemsantalet i Esbo församlingar sjönk under 50 procent. Foto: Agneta Gestrin

Esbo kyrkliga samfällighets sex församlingar hade 159 215 medlemmar i slutet av 2022. Över hälften av Esboborna; 52,2 procent hör till kyrkan.

I den finska församlingen Olarin seurakunta stannade medlemsantalet för första gången under 50 procent. Kyrkoherde Antti Malinen säger att det ger en realistisk bild av verkligheten och samhällsförändringen. Det finns en bakomliggande kulturförändring; oviljan att binda sig till institutioner breder ut sig.

—Det är inte längre en självklarhet att höra till kyrkan. Speciellt unga behöver ett särskilt skäl, för att välja medlemskap i kyrkan. Vi måste i församlingarna hitta nya sätt att nå människor och bli betydelsefulla, säger Antti Malinen.

De som skrev in sig i kyrkan i Esbo under fjolåret var 1247, cirka 70 personer fler jämfört med 2021.

I Esbo församlingar döptes 1061 barn och upptogs i församlingarna, en aning färre jämfört med fjolåret. I siffran ingår inte dem som har döpts vid högre ålder och dop av vuxna.

Flyttrörelsen i Esbo var fortsatt livlig också under fjolåret; 13 647 personer skrev in sig som en följd av att de flyttat till orten. De församlingsmedlemmar som flyttade bort från Esbo var något färre; 13 427 personer.

Under 2022 skrev 3161 Esbobor ut sig ur kyrkan. Det är en nedgång i medlemskap med cirka 400 personer jämfört med året innan. Totalt minskade antalet medlemmar i Esbo församlingar med 2041, vilket är cirka 14 procent högre än 2021.

Utmaningen ligger inte i det arbete som är kärnverksamhet, utan att hitta nya tillvägagångssätt.

— Enligt mig sköter vi kärnjobbet bra. Till exempel dopfamiljer och konfirmander är väldigt nöjda. Möten måste ändå ske vid andra tillfällen än när livet tar en ny vändning eller vid en livskris, säger Malinen.

Kyrkoherde Antti Malinen analyserar församlingstillhörigheten i sin församling Olarin seurakunta. Foto: Åke Jauhiainen

En annan bakomliggande orsak är att mångkulturen växer i Esbo. I Olars talar knappt en fjärdedel av invånarna ett annat modersmål än finska eller svenska.

—Det finns många kristna i den flerspråkiga befolkningen, men de har inte nödvändigtvis för vana att ansluta sig till kyrkan. Vi har i vår verksamhet människor som inte är medlemmar och som inte ser ett medlemskap som en akut fråga, säger Malinen.

I Olarin seurakunta har man satsat på mångkulturell verksamhet. Ett gott exempel är Chapple, som finns i köpcentret Iso Omena. Där samlas dagligen en skara av flerspråkiga. 

Medlemsantalet i Esbo församlingar och preliminär tillhörighet i procent i slutet av 2022

Drygt varannan Esbobo, 52,2 procent hör till en evangelisk-luthersk församling. Av den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Esbo är 67 procent medlemmar i kyrkan. Den procentuella tillhörigheten är beräknad på preliminära uppgifter om befolkningen vid årsskiftet.

Esbo svenska församling 14 120 (-191)   69,5 %
Espoon tuomiokirkkoseurakunta     43 752 (-911)    52,9 %
Espoonlahden seurakunta    29 062 (-279)    53,3 %
Leppävaaran seurakunta  23 941 (-203)  44,6 %
Olarin seurakunta   26 732 (-30)  48,5%
Tapiolan seurakunta  21 608 (-427)  55,6 %
sammanlagt  159 215 (-2041)    52,2 %  

 

Förändringen jämfört med året innan inom parentes. I de finska församlingarna är medlemsantalet beräknat på basis av bosatta i området. Medlemsantalet i Esbo svenska församling är beräknat i förhållande till Esbobor med nordiska språk.

3.2.2023 09.59