Begravningsplatser

Varje esbobo har rätt till gravplats oberoende av församlingstillhörighet. Man kan lösa in en gravplats endast i samband med dödsfall. Esbo församlingars servicecentral sköter ärenden som berör anskaffning av gravplats, kremering och urn- eller kistgravläggning samt gravskötsel.

Ärenden som berör gravvårdar (gravstenar och andra minnesmärken) sköts av begravningsplatsernas trädgårdsmästare. Anvisningar och blanketter för planering av gravvårdar kan beställas på Esbo församlingars servicecentral.

Blanketten kan också laddas ner i pdf-format

Mer information: Esbo församlingars servicecentral, begravningstjänster, tfn 09 8050 2200, e-post hautatoimisto.espoo@evl.fi, öppet måndag-fredag kl. 9-15. Besöksadressen är Kyrkogatan 1 i Esbo centrum.

Nya kistbegravningsplatser i Esbo finns på Klockarmalmens begravningsplats.

Nya urngravar finns i urnlunderna i Hagalund och Gräsa och på Klockarmalmen. För krigsveteraner från Esbo finns en egen avdelning med både kist- och urngravar vid Esbo begravningskapell.

Vid Gräsa urnlund, Kyrkans begravningsplats och Klockarmalmens begravningsplatser finns minneslunder där man kan begrava askan under gräset utan urna.

Aska utan urna kan även strös ut på gräset på Kapellets begravningsplats, i Gräsa urnlund  och på gräset eller i skogen på Klockarmalmens konfessionslösa område.

Vid urngravläggning bör urnan vara av nedbrytbart material.

I urnlunderna i Hagalund och Gräsa finns också kolumbariegravar, där man alltid använder icke-nedbrytbara urnor.

På alla begravningsplatser kan avlidnas aska också gravläggas i något annat värdigt, nedbrytbart kärl.

Personer som inte är bosatta i Esbo kan få gravplatser endast på Klockarmalmens begravningsplats, eller om man väljer en plats i en minneslund, i urnlundarna i Hagalund, Gräsa eller vid Kyrkans begravningsplats.

Kremering och urngravläggning i en minnesstund eller urngrav är förmånligare än kistbegravning. Man kan höra sig för om prisuppgifter vid Esbo församlingars servicecentrals begravningstjänster, kontaktuppgifter ovan.