Foto: Eija Harju, Esbo kyrkliga samfällighet

För varje Esbobaby som föds planterar vi ett träd

Varje barn är en gåva. Ett nyfött barn är en stor händelse att fira. De bebisar som föds i Esbo får en särskild gåva, en trädplanta av Kyrkan i Esbo. Trädplantorna planterar vi från och med år 2023 i Tanzania, i samarbete med Finska Missionssällskapet. Projektet heter Träd för barnen.

På de här sidorna kan du följa med hur plantorna sätts i jorden och hur de växer i Morogoro-trakten i Tanzania.

Träd för Esbos och världens barn 

Tusentals träd planteras i Tanzania 

Varför är det viktigt med trädplantering? 

Suomeksi: Puita lapsilleÖppna länk i ny flik


Foto: Virve Rissanen, Finska Missionssällskapet

Träd för Esbos och världens barn

Vi firar den internationella skogsdagen 21 mars med att plantera träd för Esbos och världens barn. Vad kan egentligen vara en starkare gest av kärlek och hopp än att plantera ett träd för den nyfödda?

Träd för barnen är ett projekt inom ramen för Esbos evangelisk-lutherska församlingars verksamhet för internationellt ansvar. År 2023 beviljade Esbo kyrkliga samfällighet 40 000 euro till Finska Missionssällskapet för att med dessa medel plantera träd i Tanzania. Målsättningen är att samarbetet fortsätter också under kommande år. 

De trädplantor som nu sätts i jorden tillägnas alla de Esbobebisar som föddes året 2023, oberoende om de är döpta eller om deras föräldrar är medlemmar i kyrkan. Varje nyfödd baby är unik och lika värdefull. Vi vill att barn både nära och fjärran får en bra framtid.

En pojke på huk håller en trädplanta stående i en grop med vatten medan en man mäter avstånd med ett snöre.
Foto: Virve Rissanen, Finska Missionssällskapet
Flera tonåringar står med trädplantor i sina händer på ett gruppfoto.
Foto: Mr. Yona Kitua, Stiftet i Morogoro

Tusentals träd planteras i Tanzania

Att plantera ett träd är både konkret och en symbolisk gest. För att trädet ska växa behöver plantan en passlig jordmån och skötsel: vatten, näring och ljus. När trädet växer skjuter det nya skott och rötterna borrar sig djupare ner i marken. Beroende på vilken trädart det är; bär det skörd i form av frukter, nötter eller kanske kottar.

Träden som planteras för nyfödda Esbobarn förenar symbolik med riktiga plantor och de sätts i den tanzaniska jorden av Finska Missionssällskapet tillsammans med stiftet i Morogoro. Stiftet är känt för sitt aktiva miljöengagemang och -arbete. Stiftet i Morogoro hör till den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT).

Planteringsarbetet är redan i full gång. Snart växer en skog på åtminstone två hektar tack vare bebisarna som fötts i Esbo. På området där Ebenezers högstadium ligger har det redan planterats 4 500 plantor som eleverna vattnar under torrperioden. Dessutom kommer tusentals trädplantor, som skuggar och bär ätbar frukt, att planteras på de bosattas egna gårdsplaner. 

Finska Missionssällskapets miljöarbete i Tanzania har pågått länge. I den nedanstående videon berättar invånare på Kinshapu savannen vad den planterade skogen betyder för dem.

YouTube-video

Finska Missionsällskapets hemsidaÖppna länk i ny flik


Foto: Virve Rissanen, Finska Missionssällskapet

Varför är det viktigt med trädplantering?

Klimatförändringen påverkar tanzaniernas liv en hel del. Finska Missionsällskapet har redan en längre tid gjort miljöarbete i landet. Trädplanteringen är till glädje och nytta för befolkningen.

  • Med träden ökar regnen - regnen är livsviktiga för människan och djuren

  • Trädplanteringen minskar avskogning och erosion av jordytan 

  • Luften är friskare att andas, berättar de som har träd omkring sig 

  • Tack vare träden är det mindre blåsigt  

  • Där det växer träd är det färre dammpartiklar i luften 

  • Träden ger skydd mot den brännande solen 

  • Trädplanteringen förbättrar de bosattas möjligheter att odla jorden och få en utkomst

  • Fruktträdens skörd ger hälsosam föda 

  • Av nötterna från en del trädarter får man fett som kan användas för att göra krämer och salvor

  • Biodling är möjlig i skydd av träden


Kortet som skickas till kyrkans medlemsfamiljer, i vilka det finns en nyfödd baby.

Matti Peiponen

sakkunnig i mångkulturellt arbete
Esbo kyrkliga samfällighet

matti.peiponen@evl.fi
050 381 7629
09 8050 2512

Kyrkogatan 1 / PL 200
02771 Esbo