Lovsångsmässa

sö 19.11 kl. 16.00 – 17.15

Köklax kapell

Kom med på en lovsångsbetonad högmässa med lekmannaengagemang på Uppbrottets söndag!

Medverkande är Heidi Jäntti, Anne Hätönen och lovsångsteamet. Servering efter mässan.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling