Högmässa

sö 11.3 kl. 10.30
Olars kyrka

Fjärde söndagen i fastan. Midfastosöndagen. Tema: Livets bröd.

Medverkande är Mirja von Martens och NIna Kronlund. Kyrkkaffe.


Arrangör

Esbo svenska församling

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo