Högmässa

sö 17.3 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Andra söndagen i fastan. Temat är "Bön och tro". I högmässan medverkar Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren.

Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

lö 14.12 kl. 15.00

Kalajärvi kapell

De vackraste julsångerna

Vi sjunger tillsammans med Eeva-Liisa Malmgren. Rödskogs skolas Lucia medverkar. Andakt av Mirja von Martens.
sö 15.12 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Tredje söndagen i advent. Tema: Bered väg för konungen.
sö 15.12 kl. 16.00

Köklax kapell

De vackraste julsångerna

Vi sjunger de vackraste julsångerna tillsammans med Mauriz Brunell och kören Ecoro. Kira Ertman håller en kort andakt.