Samtalsgruppen "Kristen tro i vardagen"

on 22.1 kl. 11.00
Folkhälsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6, biblioteket

Vi samtalar kring tro och andliga upplevelser.

Ledare är kaplan Heidi Jäntti. Öppet för alla, också för dem som inte bor i Folkhälsanhuset.


Arrangör

Esbo svenska församling

Folkhälsan

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo