Sorgegrupp

on 14.10 kl. 18.30

Sökö kapell

Välkommen att bearbeta din sorg efter en älskad människa! Sorgen kan vara en följd av en människas bortgång eller en skilsmässa, men den kan också vara en konsekvens av någon annan form av förlust.

En ny sorgegrupp börjar i Sökö kapell, Sökögränden 3,
onsdag 14.10.2020  kl. 18.30–19.30. Följande träffar onsdag 21.10, 28.10, 4.11 och 11.11.  Ledare är Heidi Jäntti.

Gruppen avslutas med  en “Sjung sorgen”-kväll onsdag 18.11 kl. 18.30 med artisterna Carita Holmström & Martina Roos, psykoterapeuten Benita Söderström och prästen Heidi Jäntti i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.

Ingen förhandsanmälan behövs. Mer information: Heidi Jäntti,
040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor