Konfirmandverksamhet

Välkommen till konfirmandverksamheten (skriftskolan)!

Hej alla konfirmander och vårdnadshavare!

Dagssamlingarna och den extra dagssamlingen är inhiberade i vår. Den här ovanliga våren får vi fundera på olika nya sätt att förverkliga vår konfirmandverksamhet. Men alla konfirmander ska ha möjlighet att gå sin konfirmandtid. Esbo svenska församling informerar direkt till konfirmanderna och deras familjer så fort som ny information finns om arrangemangen kring konfirmandverksamheten. Under tiden kan ni titta på de livestreamade gudstjänsterna på Esbo svenska församlings Facebooksida Skriv in i kyrkogångsboken, en av föräldrarna kan bekräfta med sin underskrift.

Följ gärna med ungdomsverksamheten på Instagramkontot esungdom och Snapchat esungdom.fi!

Frågor? 
Konfirmandprästen Brita Ahlbeck svarar på frågor om konfirmandverksamheten i allmänhet, tfn 040 546 5194, e-post brita.ahlbeck@evl.fi. Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho svarar per e-post johanna.terho@evl.fi på frågor om konfirmandgrupperna

Dagssamling – vad är det?
En dagssamling är en träff på dagtid, oftast en lördag och en söndag, med lektioner och lunch/mellanmål. Dagssamlingarna är obligatoriska. Varje konfirmandgrupp har sina egna samlingar, men vi ordnar också en extra dagssamling för dem som missat någon samling.

Vad kostar det?

Avgift för mat, logi och material:
Konfirmandläger på sommaren        180 €
Konfirmandläger under påsken         160 €
City-dagsläger under sportlovet         70 €

Betalningen sker elektroniskt innan lägret börjar. Vid behov kan man ansöka om befrielse från lägeravgift. Blanketten kan printas ut som pdf-version:

Befrielse från lägeravgift

Konfirmandverksamhetens säkerhetsdokument

hittar du här i pdf-version

 

Flera ungdomar som tillsammans formar ett kors med sina fingrar.