Konfirmandverksamhet

Välkommen till konfirmandverksamheten (skriftskolan)!

På den här sidan finns allmän information om konfirmandverksamheten,

Uppgifter om gruppernas träffar och läger år 2022 finns under länken Konfirmandgrupper 2022. 

Alla medlemmar i Esbo svenska församling får också ett brev hem, med samma uppgifter som på den här webbplatsen.

Om du hör till en finsk församling i Esbo eller inte alls hör till någon församling kan du ändå delta i Esbo svenska församlings konfirmandverksamhet. Du anmäler dig elektroniskt med samma länk som de andra.

  • Konfirmandprästen Johan Kanckos svarar på frågor om konfirmandverksamheten i allmänhet,
    040 5130827, johan.kanckos@evl.fi
  • Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho svarar per e-post johanna.terho@evl.fi på frågor om konfirmandgrupperna.

Dagssamling – vad är det?

En dagssamling är en träff på dagtid, oftast en lördag och en söndag, med lektioner och lunch/mellanmål. Dagssamlingarna är obligatoriska. Varje konfirmandgrupp har sina egna samlingar, men vi ordnar också en extra dagssamling för dem som missat någon samling.

Följ gärna med ungdomsverksamheten på Instagramkontot esungdom och Snapchat esungdom.fi!

Kyrkogångsboken 


I kyrkogångsboken antecknar du dina 5 kyrkogångar som hör till konfirmandverksamheten. Skriv ditt namn i boken så du kan få tillbaka den om du tappar/glömmer den.


De 5 anteckningarna du skall ha i din kyrkogångsbok är följande:
•    första träffen (om den har hållits på Teams ska föräldern underteckna)
•    konfirmandkonserten 
•    dagssamlingen
•    2 konfirmandsöndagar

Om du deltar i dop, vigsel eller jordfästning under din konfirmandtid får du skriva in dem på deras egna sidor. 
 

Vad kostar det?

Avgift för mat, logi och material:
Konfirmandläger på sommaren        180 €
Konfirmandläger under påsken         160 €
City-dagsläger under sportlovet         70 €

Betalningen sker elektroniskt innan lägret börjar. Vid behov kan man ansöka om befrielse från lägeravgift. Blanketten kan printas ut som pdf-version:

Blankett för befrielse från lägeravgift

Konfirmandverksamhetens deltagarkort och säkerhetsdokument

Fototillstånd

 

 

Flera ungdomar som tillsammans formar ett kors med sina fingrar.