Konfirmandverksamhet

Välkommen till konfirmandverksamheten (skriftskolan)!

På den här sidan finns allmän information om konfirmandverksamheten,

Uppgifter om gruppernas träffar och läger år 2022 finns under länken Konfirmandgrupper 2022. 

Alla medlemmar i Esbo svenska församling får också ett brev hem, med samma uppgifter som på den här webbplatsen.

Om du hör till en finsk församling i Esbo eller inte alls hör till någon församling kan du ändå delta i Esbo svenska församlings konfirmandverksamhet. Du anmäler dig elektroniskt med samma länk som de andra.

  • Konfirmandprästen Johan Kanckos svarar på frågor om konfirmandverksamheten i allmänhet,
    040 5130827, johan.kanckos@evl.fi
  • Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho svarar per e-post johanna.terho@evl.fi på frågor om konfirmandgrupperna.

Första träff och föräldrasamling

Den första träffen för varje grupp ordnas hålls en vardagskväll under perioden december 2021 – februari 2022. Då hålls också en föräldrasamling. Det är viktigt att delta! 

Dagssamling – vad är det?

En dagssamling är en träff på dagtid, en söndag, med lektioner och lunch/mellanmål. Dagssamlingarna är obligatoriska. Varje konfirmandgrupp har sina egna samlingar, men om man missar sin egen kan man gå på ett annat lägers dagssamling. Man måste vara i kontakt med gruppens ledare först så att vi vet vilka dieter som ska beaktas och hur mycket mat som behövs.

Följ gärna med ungdomsverksamheten på Instagramkontot esungdom och Snapchat esungdom.fi!

Till din konfirmandtid hör följande fem saker:

•    första träffen  •    en av de här konfirmandkonserterna: 

Fre 4.2 kl.18 i Sökö kapell,  

Ons 9.2 kl.18 i Olars finska,  

Må 14.2 kl.18 i Köklax kapell  

•    dagssamlingen

Du ska också delta i två konfirmandsöndagar av dessa fem (2022): 

30.1, 6.2, 6.3, 3.4, 10.4, 24.4 i Esbo domkyrka kl.12.15

   

Vad kostar det?

Avgift för mat, logi och material:
Konfirmandläger på sommaren        180 €
Konfirmandläger under påsken         160 €
City-dagsläger under sportlovet         70 €

Betalningen sker elektroniskt innan lägret börjar. Vid behov kan man ansöka om befrielse från lägeravgift. Blanketten kan printas ut som pdf-version:

Blankett för befrielse från lägeravgift

Konfirmandverksamhetens deltagarkort och säkerhetsdokument

Fototillstånd

 

 

Flera ungdomar som tillsammans formar ett kors med sina fingrar.

Omsorgsskriftskola ordnas 2023

Konfirmandundervisningen är en viktig hållplats i en människas andliga mognadsprocess. Vi människor har olika förutsättningar. Det är viktigt att alla får gå i skriftskola med hänsyn till de egna villkoren. Det är viktigt att bli bemött som den man är. Därför finns det olika former av skriftskola.

Omsorgsskriftskolan finns till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Den anpassas till de förutsättningar och möjligheter som konfirmanden har.

Omsorgsskriftskolan ordnas inte varje år i varje region.

År 2023 ordnas en omsorgsskriftskola för ungdomar i Helsingfors, Esbo och Vanda. Den är tänkt för ungdomar som är omkring 15 år gamla eller äldre.

Tidpunkt och plats för den är ännu öppen.

Omsorgsskriftskolan ordnas av Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) i samarbete med de lokala församlingarna.

Omsorgsprästen Claus Terlinden håller i trådarna.

Ni får gärna ta kontakt med honom, tfn 040 688 1451, e-post: claus.terlinden@evl.fi