Konfirmandverksamhet

Välkommen till konfirmandverksamheten (skriftskolan)!

Närmare information om konfirmandverksamheten år 2020 finns under länken till vänster.  Där finns också bekräftelsebreven i pdf-format, eftersom de brev som postades 6-7.11  till dem som anmälde sig senast 31.10.2019  tyvärr försenades p.g.a. poststrejken. 

Du kan själv logga in och kolla vilken grupp du fått plats i.

Om du vill byta grupp kan du skicka e-post till johanna.terho@evl.fi

Frågor?
Konfirmandprästen Brita Ahlbeck svarar på frågor om konfirmandverksamheten i allmänhet, tfn 040 546 5194, e-post brita.ahlbeck@evl.fi. Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho svarar per e-post johanna.terho@evl.fi på frågor om konfirmandgrupperna

Dagssamling – vad är det?
En dagssamling är en träff på dagtid, oftast en lördag och en söndag, med lektioner och lunch/mellanmål. Dagssamlingarna är obligatoriska. Varje konfirmandgrupp har sina egna samlingar, men vi ordnar också en extra dagssamling för dem som missat någon samling.

Vad kostar det?

Avgift för mat, logi och material:
Konfirmandläger på sommaren        180 €
Konfirmandläger under påsken         160 €
City-dagsläger under sportlovet         70 €

Betalningen sker elektroniskt innan lägret börjar. Vid behov kan man ansöka om befrielse från lägeravgift. Blanketten kan printas ut som pdf-version:

Befrielse från lägeravgift

Konfirmandverksamhetens säkerhetsdokument

hittar du här i pdf-version

 

Flera ungdomar som tillsammans formar ett kors med sina fingrar.