Gemenskap med små och stora

Kom med – det är människorna som bildar församlingen. Alla åldrar är välkomna, ingen är för liten eller för stor, alla får vara med! När vi deltar i gudstjänster och annan verksamhet och gör saker tillsammans skapar vi delaktighet och gemenskap. Kärnorden i gudstjänstlivet i Esbo svenska församling är STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP.

Vi som jobbar i församlingen är glada över att få vara en del av gemenskapen - ta gärna kontakt med oss! På bilden här ovanför ser du några av oss anställda inom barnverksamheten, diakonin och kyrkoherden tillsammans med frvilligarbetare och övervaktmästare. 

Stillhetens yoga är mjuk, kristen yoga. Den hjälper oss att stilla oss mitt i vardagens brus.

Vi samlas i Olars kyrka 7 gånger på tisdagskvällar i januari, februari (inte sportlovsveckan) och mars (sista gången är 19.3).

Stillhetens yoga® är en form av kristen yoga, där varje deltagare får delta på sitt eget sätt. Utgångspunkten är att varje mänska är skapad till Guds avbild och att kroppen således är en unik gåva av Gud. Stillhetens yoga passar därför alla.

Under övningarna vänder man sig till Treenigheten och öppnar sig för Guds tilltal med hela sitt väsen, sin kropp, sitt psyke och sin andlighet. I övningarna ingår bibeltexter, psalmverser och både traditionella och nyskrivna böner.

Som ledare fungerar pastor Maria Repo-Rostedt.

Närvaro & lyhördhet är mina ledord. Att leva närvarande och lyhört inför sig själv, sin omgivning och Gud är grunden för ett aktivt kristet liv med samhällsengagemang. Det vill jag skapa möjligheter till. Jag är präst, retreatledare, andlig vägledare och Stillhetens yoga® lärare, Maria Repo-Rostedt.  

Ta med mjuka, bekväma kläder och en yogamatta eller en filt. 

15 vuxna ryms med i gruppen som startar ti 30.1.2024.

Här kan du anmäla dig senast 15 januari.

Priset för hela yogapaketet är 25,00 euro. Betalningen sker i samband med anmälningen. 

Om du avbokar ditt deltagande 14 dygn eller färre före evenemanget, debiterar Esbo svenska församling 50 % av avgiften. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen avgift.

Bra att tänka på
Under övningen i Olars kyrka gör vi övningar sittande, liggande och stående. Vi gör samma övning varje gång. Ju fler gånger du hinner delta, desto bättre kan du ta till dig övningen. Då får du möjlighet att fokusera på dig själv och det som händer med dig, istället för att följa ledaren.

Du behöver en yogamatta eller ett annat underlag, t.ex. en trasmatta eller en stadig filt. Klä dig i mjuka kläder som du har lätt att röra dig i. Tänk på att yogaövningen är mycket stillsam och meditativ. Klä dig alltså varmare än du skulle om du deltog i en yogaövning t.ex. på ett gym. Under den avslutande avslappningen kan det vara skönt att ta på sig yllesockor, en ylletröja eller dra en filt eller sjal över sig. 

Om du har möjlighet kom i god tid. Då hinner du i lugn och ro ställa i ordning en plats åt dig.