Till nyhetslistan

Bergans kapell återuppbyggs inte

Bergans kapell som förstördes i en brand 2022 återuppbyggs inte. Esbo församlingars gemensamma kyrkoråd fattade beslut i ärendet på måndag kväll. Församlingsrådet i Leppävaaran seurakunta har föreslagit att kapellet återuppbyggs.

Bergans kapell

Bergans kapell. Bild: Esko Jämsä

Den främsta anledningen till att avstå från återuppbyggnad är att Esbo församlingar har behov av att minska på  antalet fastigheter under de närmaste åren. Eftersom ett gallringsprogram för fastigheter pågår är det inte motiverat att inleda nybyggnad. 

I motiveringen konstateras också att Leppävaaran seurakuntas lokalnät är bra: utöver kyrkan har församlingen tre kapell och separata lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Kyrkorådet hoppas dock att om det i framtiden byggs på kapelltomten så ska man utreda möjligheten för församlingarna att skaffa lokaler i byggnaden.

Som grund för beslutet hade man gjort en utredning om återuppbyggnad. I utredningen undersöktes ett alternativ där det nya kapellet skulle ha byggts som en timmerbyggnad som motsvarar den gamla kapellbyggnaden.  Den preliminära kostnadskalkylen för projektet var 3,7–5,0 miljoner euro. 

Bergans kapell har varit viktigt för området 

Bergans kapell blev färdigt år 1929. Många finsk- och svenskspråkiga släkter från Alberga var med och byggde och understödde kapellet. 

Kyrkoherde Kira Ertman berättar att Bergans kapell var en viktig plats för många svenskspråkiga släkter. Kapellet byggdes i tiderna med talkokrafter, och det blev en kär plats för många familjefester.

- Fastän det känns sorgligt, så med tanke på helheten i Esbo församlingar så är det inte meningsfullt att inleda byggandet av ett helt nytt kapell, säger Ertman.

Det kulturhistoriskt värdefulla Bergans kapell förstördes i en brand på skärtorsdagen den 14 april 2022. Från branden lyckades man rädda dopfunten, nattvardsredskap och kyrkotextilier. Även kapellets gamla kyrkklocka kunde räddas.

Polisen undersökte branden som sabotage, men gärningsmannen har inte gripits.

13.2.2024 14.01