Till nyhetslistan

Alla kyrkor i Esbo är nu öppna för vigsel av samkönade par

Församlingsrådet i Espoonlahden seurakunta beslöt i går att öppna församlingens kyrkorum för regnbågsvigsel. Nu har alla församlingar i Esbo kyrkliga samfällighet samma praxis.

Esbovikens kyrkas kyrksal med anillinröda bänkar och stenar bakom krucifixet som är altaruppsats.

Esbovikens kyrka. Foto: Lauri Ilola

Par av samma kön kan boka vigsel eller välsignelse av äktenskap i alla utav Esbo församlingars kyrkoutrymmen, när nu också församlingsrådet i Espoonlahden seurakunta godkände praxis vid sitt möte den 13 februari.

Ärendet behandlades utifrån ett initiativ från församlingsmedlemmarna. Beslutet fattades efter omröstning med rösterna 13–4. En person anmälde avvikande mening.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Esbo svenska församling, Tapiolan seurakunta och Leppävaaran seurakunta fattade ett positivt beslut i ärendet 2022. I Olarin seurakunta togs beslutet i februari 2023, om att öppna kyrkoutrymmena för regnbågsvigslar.

Kyrkoherde Jukka Lehti i Espoonlahden seurakunta anser att frågan är viktig med tanke på jämlikheten mellan församlingsmedlemmarna.

- Det är viktigt att alla i Esbo har möjlighet att vigas eller välsignas i sin egen hemkyrka, säger Lehti.

Besluten grundar sig på en bestämmelse i kyrkoordningen, enligt vilken kyrkoherden och församlingsrådet tillsammans beslutar om användningen av församlingens lokaler.

Bokning av vigselkyrka eller vigsel i övriga församlingsutrymmen görs via Esbo församlingars servicecenter. På Esbo församlingars webbsidor hittas närmare anvisningar.
 

14.2.2024 15.30