Till nyhetslistan

Esbo församlingar verkar på fyra kontinenter – 1,77 miljoner euro till internationellt bistånd och missionsarbete

Esbo församlingar delade ut ett anslag på 1,77 miljoner euro till missionsarbete och internationellt bistånd. Via fem organisationer bär Esboborna globalt ansvar och verkar förutom i Europa även i Asien, Afrika och Sydamerika. 

En asiatisk kvinna visar något för en annan asiatisk kvinna som håller en liten flicka i sin famn.

Understödet till Mediamissionen Budbärarna används t.ex. för radioarbete i Thailand. Producenten Penprapha "Penn" Tangsirisatian ordnar också möten för lyssnare. Foto: Annaleena Pakkanen

Vid sitt sammanträde den 20 mars delade Esbo församlingars gemensamma kyrkofullmäktige ut årets anslag för missionsarbete och internationellt bistånd. Samarbetspartnerna delar Esbo församlingars värderingar och förbinder sig till jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet.

Liksom förra året fördelades 1,77 miljoner euro mellan fem organisationer.

Anslaget beviljades på basis av ansökningar enligt följande:

  • Kyrkans Utlandshjälp 740 000 euro
  • Finska Missionssällskapet 740 000 euro
  • Mediamission Budbärarna 145 000 euro
  • Finska Bibelsällskapet 115 000 euro
  • Evankelinen lähetysyhdistys 25 000 euro

Innehållsmässigt innebär projekten att Esbo församlingars internationella ansvar förverkligas på olika håll i världen tillsammans med samarbetspartnerna. Därför är det viktigt att projekten följer riktlinjerna i församlingarnas strategi och genomförs enligt samma principer som arbetet i det egna området.

Understödet fördelas på tiotals projekt

Esbo församlingar utför sin egen grundläggande uppgift, missionsarbete och internationellt hjälparbete via partnerorganisationer. Största delen av projekten genomförs också tillsammans med lokala samarbetspartner, såsom kyrkor, kristna organisationer eller andra aktörer i området.

De understödda projekten förenas av att de har som mål att stödja och hjälpa människor på gräsrotsnivå och stärka de lokala samhällena för att främja människors välbefinnande, möjligheter att påverka sitt liv samt att fungera som aktiva medlemmar i det egna samhället.

Projektens innehåll:

  • Finska Missionssällskapet använder anslaget bland annat för att förbättra mat- och vattensäkerheten, för fredsarbete och för teologisk utbildning. Projekten genomförs bland annat i Bolivia, Israel, Kina, Senegal och Syrien. 40 000 euro anvisas till Tanzania, där de träd som kommer att planteras symboliskt tillägnas barn som föds i Esbo.
  • Kyrkans Utlandshjälp styr anslaget från Esbo församlingar till finansiering av tiotals projekt. Största delen av projekten strävar efter att garantera en tillräcklig utkomst och utbildning av hög kvalitet för kvinnor, barn, flyktingar och människor som befinner sig i samhällets marginal. Kyrkans Utlandshjälp satsar också på fredsarbete.
  • Finska Bibelsällskapet riktar sitt understöd bland annat till att stödja kvinnors läskunnighet i Afrika och till bibelarbete i Indien, Egypten och Mellanöstern.
  • Understödet till Mediamissionen Budbärarna används bland annat för radioarbetet Hopp för kvinnor i Indien samt för olika medieprojekt i Mellanöstern, Nordafrika, Pakistan, Sri Lanka och Thailand.
  • Evankelinen lähetysyhdistys använder sitt understöd bland annat för att utveckla skolverksamheten i Zambia och stödja den estniska kyrkans diakoni- och familjeverksamhet.  

Understödet från Esbo församlingar används för projekt som de sökande uppgett och med understödet finansieras inte den sökandes övriga verksamhet. Organisationerna rapporterar till församlingarna i Esbo om hur det erhållna anslaget har använts.

25.3.2024 14.39