Till nyhetslistan

Vill du vandra den nya pilgrimsleden och samtidigt göra gott för ungdomar?

Söndag 28 april bjuder Esbo församlingar in till en vandring där deltagarna kan testgå den nya pilgrimsleden genom Esbos kulturlandskap och samtidigt stöda insamlingen Gemensamt Ansvar.

En landsväg i asfalt som slingrar sig mellan träd på bägge sidor.

Foto: Hanna Pekkanen, Esbo kyrkliga samfällighet

Den 13 kilometer långa och tillgängliga pilgrimsleden tar vandraren genom Esbos kulturlandskap från Linnais gård via Träskända gård ända fram till Esbo domkyrka. Startpunkt för välgörenhetsvandringen söndagen 28 april är Linnais gård som ligger vid Ainovägen 33, på gränsen mellan Esbo och Vanda. Deltagare över språkgränserna välkomnas, också om evenemangets huvudspråk är finska.


Foto: Hanna Pekkanen, Esbo kyrkliga samfällighet

Gör gott genom att gå, cykla eller löpa

Esbo församlingar utmanar Esboborna att röra på sig och samtidigt stöda insamlingen Gemensamt Ansvar. Här kan du ta en titt på hur den nya pilgrimsleden sträcker sigÖppna länk i ny flik (tillsvidare är kartan tillgänglig endast på finska).

De insamlade medlen kommer att användas för att stöda unga som upplever ensamhet eller är i riskzonen att bli marginaliserade.

Det finns två olika modeller för hur du med hjälp av evenemanget bidrar till årets insamling av Gemensamt Ansvar. 

Det totala antalet kilometrar räknas ihop, det vill säga totalsumman av alla de sträckor som deltagarna promenerade, cyklade eller löpte just den här söndagen och pastor Heikki Lehti som har ultralöpning som intresse har lovat tillryggalägga samma antal kilometrar som deltagarna tillsammans fick ihop.

Du kan bli givare och behöver nödvändigtvis inte själv delta i vandringen, men som givare förbinder man sig att donera en valfri summa mellan (0,1 - 1 €) för varje kilometer som Heikki tillryggalägger. 

Bekanta dig med lokalhistoria

Längs pilgrimsleden finns nio rastplatser, där man kan bekanta sig med områdets historia och om man så önskar också fundera över sin egen livsresa. 

Under välgörenhetsvandringen finns det frivilliga längs leden som man kan rådfråga. Vandringsrutten är inte utmärkt i landskapet, utan vandraren kan följa rutten genom att titta på kartan i sin smarttelefon eller öppna den i Citynomadi-applikationenÖppna länk i ny flik

Deltagarna kan tillryggalägga hela rutten eller etapper av den och det går också att cykla eller löpa hela rutten. Vid startpunkten, Ainovägen 33 finns jour på plats kl. 10-14.

Här exempel på olika etapper:

Linnais gård – Aurora kapellet 5,6 km
(Start: Ainovägen 33, Vanda)
Under vandringen ser du stränderna vid Långträsk och du kan bekanta dig med gårdarna Linnais, Juppers och Dalsviks historia. I Aurora kapell kan du ta en paus med dryck och tilltugg.  Gemensamt Ansvar evenemang (finska) i Aurora kapell.Öppna länk i ny flik 

Aurora kapell – Glims gårdsmuseum 3,5 km
(Start: Hejnässtigen 1)
Under den här etappen kan du bekanta dig med Träskända gårds historiska miljö. Du kan välja naturstigen intill Glimsån eller den tillgängliga rutten längs Kungsvägen till Ingas prästgård. Till slut kan du besöka Glims gårdsmuseumÖppna länk i ny flik

Glims gårdsmuseum – Esbo domkyrka 3,7 km
(Start: Glimsvägen 1)
Du kan också börja vandringen vid Glims gårdsmuseum, förbi Kyrkträsk till Esbo domkyrka, där det ordnas på finska en skild kyrkostund för de yngsta deltagarna kl. 16Öppna länk i ny flik eller bekanta dig med pilgrimsvandringar i Sockenstugan på kyrkbacken kl. 12-16.

Kom ihåg att till sist meddela med den här blanketten (finska)Öppna länk i ny flik hur lång sträcka du vandrade.

22.4.2024 15.45