Till nyhetslistan

Julsamtal till alla församlingsmedlemmar som fyllt 80 år

I december ringer församlingarna i Esbo julsamtal till alla medlemmar som fyllt 80 år och som inte har hemligt telefonnummer.

paivi_linnoinen.jpg

Päivi Linnoinen, kyrkoherde i Tapiolan seurakunta, har varit med och planerat julsamtalsprojektet. 


Avsikten med samtalet är att fråga hur det står till och önska God jul. Målsättningen är att samtalen rings under perioden 7–23.12

Församlingarna bryr sig om sina medlemmar och vill få kontakt med dem och möta dem. Många äldre har lidit mycket av  coronasituationen. Därför upplever vi att det är viktigt att ringa just till dem inför julen, säger julsamtalsprojektets koordinator Iida Rotko.

De äldres ensamhet är ett stort problem, även om inte alla är ensamma. Under coronatiden har ändå de äldres kontakter utåt minskat ytterligare. Ett enda samtal räddar inte julen, men genom att ringa upp försöker vi för vår del åtminstone lite lindra ensamheten.

I Esbo finns sex evangelisk-lutherska församlingar, en svensk (Esbo svenska församling) och fem finska, med sammanlagt ca 8 000 medlemmar som fyllt 80 år. Vecka 49 postas ett kort till dem alla. Där berättar man om julsamtalet och ber att de som har hemligt telefonnummer, men ändå vill bli uppringda, kontaktar församlingarna.

I samtalen strävar man efter att vara lyhörd. Om det finns behov av hjälp noteras det genom fortsatt kontakt från församlingen eller genom att föra ärendet vidare till andra stödformer. Projektet genomförs i samarbete med församlingarnas diakoniarbete.

De som ringer upp är församlingsanställda eller frivilliga, som fått utbildning för sin uppgift.

Julsamtalen är en del av församlingsarbetet under de undantagsförhållanden som råder under coronavirusepidemin. I varje församling sköts både diakoni och annan verksamhet där man har kontakt med människor alltid inom ramen för myndigheternas rekommendationer och restriktioner.

Projektkoordinator Iida Rotko och ungdomsarbetsledaren i Tapiolan seurakunta Milla Mansukoski-Vierros är ansvarspersoner för projektet.

4.12.2020 12.15