Till nyhetslistan

På trettondagen avtäcks dopträdet i Hagalunds kyrka - dopträdet av ljus står mitt bland kyrkans besökare

ville_palonen750x500.jpg

Dopträdet Paju - Pil i Hagalunds kyrka. Foto: Ville Palonen

Den här gången är det senaste tillskottet av dopträd i Esbo församlingar inte placerat intill altaret eller ens i själva kyrksalen. Istället överraskas besökaren av att dopträdet pryder väggen i den huvudgång som leder besökaren in till kyrksalen i Hagalunds kyrka, i Esbo. 

I samma gång finns utrymmen för barn- och familjeverksamhet och när vuxna och barn kommer till familje- och musikklubbarna parkerar de barnvagnarna intill dopträdet, men får vagnar och kärror stå här också framöver? 

— Visst får barnvagnarna stå under dopträdet. Det är härligt att konstverket är mitt bland liv och i familjernas vardag, säger en glad Päivi Linnoinen, kyrkoherde i Tapiolan seurakunta. 

Ett konstverk av ljus och skugga 

Merparten av dopträdet projiceras med ljus på väggen, genom en glaslins. Linsen är formad som ett halvklot med textur på ytan. Det böjda ljuset skapar ett mönster på väggen som påminner om gråtpilens lövverk. Namnlappar med de döptas namn kommer att hängas upp på en enskild gren, gjuten i brons. 

— När kyrkans ytterdörr öppnas och när människor går förbi skapar luftdraget rörelse bland namnlapparna, säger konstnär Kirsti Taiviola, som är dopträdets skapare. 

En trädgren gjuten i brons är det tredimensionella elementet i Pil. Foto: Ville Palonen.

— Det var först när jag besökte platsen för var konstverket skulle placeras som jag fick tanken och började bearbeta den, säger Taiviola. 

— I åratal har jag utvecklat tekniken för hur jag kan styra ljusstrålar att bilda mönster. Det här verket skapas först när ljuset från linsen når väggytan och golvytan så att betraktaren kan stiga in i ljuskäglan, säger Taiviola. 

Taiviola beskriver kyrkorummets arkitektur som snarast brutalt kal. Taiviola har tillbringat sin barndom i Esbo och Hagalunds kyrka är bekant för henne sedan konfirmandtiden, då konfirmanderna satt och räknade betongteglen i väggen bakom altaret. 

— Jag kunde inte tänka mig något annat än ett mycket avskalat konstverk med ljus och skugga som huvudelement, förklarar Taiviola. 

Två konstnärer lade fram sina förslag till hur dopträdet kunde se ut i Hagalunds kyrka. Förslaget “Paju” översatt Pil (pilträd) av Kirsti Taiviola valdes.  

— Jag började planera konstverket hösten 2021. Renoveringen av Hagalunds kyrka fördröjdes, men nu när den är klar kan dopträdet tas ibruk, säger Taiviola.  

Konstnären är själv på plats i Hagalunds kyrka (Kyrkstigen 6) på trettondagen fr 6.1.2023 kl. 12 och förevisar sitt verk. Dopträdet avtäcks i samband med  högmässan och kyrkkaffet, då välsignas också de nya fötroendevalda och nyanställda i församlingen. 

Visionen av kyrkan får kontinuitet genom dopträdet Pil 

Namnet Paju - Pil sammanträffar med kyrkans arkitekt, professor Aarno Ruusuvuoris tävlingsbidrag  på 1960-talet som hette “Pyhät puut” fritt översatt Heliga träd. Eftersom tomten där kyrkan skulle byggas omgavs av höga vita tornhus var Ruusuvuoris vision att göra kyrkobyggnaden till en mörk skugga i tallskogen. Dopträdet Pil vävs således in i träd- och naturtemat.  

Om konstnären 

Kirsti Taiviola, bildkonstnär från Helsingfors.  

Magisterexamen: Avdelningen för keramik- och glasdesign, Konstindustriella högskolan 2001 (numera Aalto-universitetet). Lärare vid Aalto-universitetet. 

Bland Taiviolas senaste verk finns ljusinstallationen Kenno i metrostationen Helsingfors universitet och altarutsmyckningen Auringon laulu - Solsången i Söderkulla kyrka i Sibbo. 

28.12.2022 07.00