Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.

 Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060
Twitter: @UrpuMarjut
PB 200/Kyrkogatan 1, 02771 Esbo

 

Till nyhetslistan

Gravstenar i Gräsa urnlund.

Grundförbättring av Gräsa urnlund

10.6.2020 10.59 Gräsa urnlund. Foto Eija Harju.

- På grund av att arbetet pågår kan gångvägen från parkeringsplatsen till urnlunden flyttas veckovis. De tillfälliga gångvägarna märks ut med skyltar och vita staket. Också de som arbetar i urnlunden, både entreprenörens och begravningsplatsens anställda, kan vid behov ge råd om hur man bäst kan ta sig fram, berättar projektplaneringsingenjör Mika Heimala i Esbo kyrkliga samfällighet.  

Gräsa urnlund togs i bruk 1996. Arealen är 0,6 hektar. Budgeten för grundförbättringsarbetena är 1,5 miljoner euro. Bland annat kommer ett nytt automatiskt bevattningssystem att byggas. Också planteringarna och växtbeståndet förnyas. Arbetena utförs av VRJ Etelä-Suomi Oy.


- På området kommer bland annat att planteras 7700 perenner, berättar Mika Heimala.

Också gångarna iståndsätts så att tillgängligheten förbättras. De brantaste ställena får nya räcken så att det blir lättare att ta sig fram.

Esbo stad har samtidigt inlett planeringen av det gatuområde som betjänar de kvartersområden som ligger söder om Gräsa begravningsplats och gränsar till begravningsplatsen. Vid grundförbättringsarbetena i Gräsa beaktas också de arbeten som staden låter utföra vid tomtgränsen.

Gräsa urnlund är känd för att den är en kombination av miljökonst och trädgårdsplanering. År 2001 belönades den med Vihervuori-medaljen för sin högklassiga och estetiska utformning.  Arkitekt var Bey Heng, grönområdesplanerare var Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Mer information i Esbo kyrkliga samfällighet:
Juha Ollila, chef för begravningstjänsterna, 050 594 5304, juha.ollila@evl.fi
Mika Heimala, projektplaneringsingenjör, 050 4326 897, mika.heimala@evl.fi