Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.

 Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 Urpu Sarlin
kommunikationschef, Esbo församlingar
050 358 1060
Twitter: @UrpuMarjut
PB 200/Kyrkogatan 1, 02771 Esbo

 

Till nyhetslistan

Kungörelse

9.9.2020 13.27


KUNGÖRELSE

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 23 september 2020 kl. 18.00 i Esbo stads fullmäktigegård på Esbogatan 5.

Ärenden

1.    Karkkilan seurakuntas anslutning till Esbo regionala centralregister
2.    Vihdin seurakuntas anslutning till Esbo regionala centralregister
3.    Sjundeå kyrkliga samfällighets anslutning till Esbo regionala centralregister
4.    Indragning av III kaplanstjänsten i Espoonlahden seurakunta 1.4.2020
5.    Indragning av en vaktmästartjänst i Olarin seurakunta
6.    Indragning av II kaplanstjänsten i Espoon tuomiokirkkoseurakunta
7.    Indragning av en kantorstjänst i Espoon tuomiokirkkoseurakunta
8.    Timo Lankinens avsked från medlemskapet i gemensamma kyrkorådet
9.    Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning under undantagsförhållanden och fastställelse av de beslut som gemensamma kyrkorådet i Esbo kyrkliga samfällighet fattat i enlighet med den nämnda bestämmelsen
10.    Utvärderingsberättelsen för år 2019
11.    Personalberättelsen för år 2019
12.    Boksluten för år 2019
13.    Fastställelse av kyrkoskattesatsen för år 2021
14.    Anvisningar för beredning av budgeten för år 2021 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2021–2023
15.    Köpanbud gällande vandrarstugan i Kurkijärvi
16.    Försäljning av ett markområde i Kyrkparken
17.    Försäljning av ett markområde i Harbacken


Kungörelsen och föredragningslistan är framlagda 14–23.9.2020.


Esbo, 8.9.2020


Heikki Sorvari
Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige