Till nyhetslistan

En kvinna med en hund i famnen mot bakgrunden av en snöig strand. Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

Irene Erkko blir kaplan i Esbo svenska församling

13.2.2021 11.57

 

Irene Erkko, församlingspastor i Espoonlahden seurakunta, byter arbetsspråk och blir kaplan i Esbo svenska församling.

– Det känns jättebra! Jag hann nästan inte smälta nyheten själv förrän folk började kontakta mig och gratulera, skrattar hon.

Hon sökte tjänsten för att hon ville ha nya utmaningar. Hon har jobbat som diakonipräst i Espoonlahden seurakunta i åtta år.

– Jag ville också jobba på svenska i Borgå stift. Esbo svenska församling är en församling i mänsklig storlek.

Ändå är församlingen den största i Borgå stift. I jämförelse med den finska församlingen i Esboviken är den ändå hälften mindre.

– Jag har förstått att arbetsgemenskapen i Esbo svenska församling är trevlig – och så stannar jag ju i Esbo och får också träffa mina gamla kolleger då och då, säger Irene Erkko.

Kaplanstjänsten i Esbo svenska församling söktes av fem personer: Johan Kanckos, församlingspastor i Esbo svenska församling, Maria Lindberg, pastor, sakkunnig på Kyrkans central för det svenska arbetet, Sini Aschan, pastor, Mirja von Martens, församlingspastor i Esbo svenska församling och Irene Erkko, församlingspastor i Espoonlahden seurakunta.

 

Text och foto: Sofia Torvalds, Kyrkpressen