Till nyhetslistan

En gravsten med gröna växter i förgrunden. + Stenlagda gångar. De nya perennerna i Gräsa urnlund håller på att rota sig och ska inte flyttas eller rivas upp. Bland annat har hybriddagliljor och gullgröna planterats. Bild: Reija Hirvonen.

Om skötseln av de nya perennerna som planterats vid Gräsa urnlund

31.5.2021 16.23

– Just nu är det viktigt att perennerna som planterats på gravarna skulle få rota sig ifred och inte lyftas upp, betonar chefen för Esbo kyrkliga samfällighets begravningstjänster​​​​​​​ Juha Ollila.

– Under det första året bildar perennerna främst rötter, vilket gör att växtdelarna som finns ovan jord inte nödvändigtvis hinner bli så yviga.

– Om de anhöriga vill plantera egna, ettåriga blommor på gravarna är det bra om de planteras mellan perennerna, säger Ollila. Då kan alla växter få utrymme att växa i fred.

De anhöriga ansvarar själva för vattningen av de blommor de planterat. Om man nu river upp de perenner som planterats och kastar bort dem, kommer samfälligheten inte att ersätta dem med nya växter

Urnbegravningsplatsen iståndsattes genom att byta ut växtunderlagen både på gravarna och på de parkliknande områdena. På de allmänna områdena planterades vårtbjörkar, degbärsbuskar och sandkörsbärsträd. Ett automatiskt bevattningssystem har byggts.

Grundförbättringen av Gräsa urnlund utfördes av VRJ Etelä-Suomi Oy. Kostnaderna blev lite över en miljon euro.

Urnlunden invid Olars kyrka har en areal på 0,6 hektar. Vid grundförbättringen iståndsattes alla gångar. Huvudgångarna har asfalterats och de mindre gångarna har belagts med små fyrkantiga gatstenar med jämn yta. På de brantaste ställena har räcken installerats så att det är lättare att ta sig fram. Alla ingångsportar är igen i bruk.

I år har det gått 25 år sedan Gräsa urnlund, som planerats av arkitekt Bey Heng, togs i bruk år 1996.