Högmässa

sö 7.4 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Femte söndagen i fastan, Lidandets söndag. I högmässan medverkar Johan Kanckos och Nina Kronlund.

Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling