På alla helgons dag 4.11 minns vi våra kära

Vi minns dem som har betytt så mycket i våra liv. Vi tänder ljus och lyktor på gravgårdarna och det blir ett ljushav som lyser upp i novembermörkret. Dagen påminner oss också om hoppet att ses igen.

Ljushav på gravgården

Traditionen med att tända ljus på gravar började vid andra världskriget och alla helgons dag hör i dag till de största helgdagarna i Finland. Den enkla handlingen att tända ett ljus för att mota mörkret är en stark markering. Du sprider hopp i en mörk värld och visar konkret att ljuset är starkare än mörkret. Med ljuset ger du styrka och mod åt oss alla som sörjer och saknar.

Om du inte har någon du vill tända ljus för, kan du ändå ta en promenad till närmaste gravgård. Att se ljushavet och tänka på att vart och ett av ljusen berättar om någon som är död och som någon saknar kan kännas både vackert och sorgligt. Döden och sorgen är något vi bär tillsammans. Ingen är ensam om sorgen, inte heller om hoppet.

Besöker du gravgården på alla helgons dag? Då kan du stanna upp vid Allhelgonakaféet vid domkyrkans klockstapel, Kyrkparken 5. Varm dryck serveras mellan kl. 11-18. Mellan kl. 13.30-18 är präster och diakoniarbetare på plats för samtal.

Församlingen minns också tillsammans alla församlingsbor som dött sedan föregående alla helgons dag. Vi läser upp deras namn och tänder ljus i högmässan med parentation i Esbo domkyrka kl. 12.15.Öppna länk i ny flik Körerna EsVoces och Grazia medverkar.

Minnesljus kan tändas på andra ställen än en grav:

  • Esbo domkyrkas mur, mittemot huvudingången, Kyrkparken 5. 
  • Aurora kapells innergård, Hejnässtigen 1. 
  • Vid korset på gården, Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3. 
  • Innergårdens fontän, Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2. 
  • Minnesplatsen i Gräsa urnlund och vid stenarna på innergården till Olars kyrka, Frälsehemmansgränden 1 (gravljus kan köpas kontant för 2€ i kyrkans aula t.o.m. kl.20).
  • Urnlunden eller på minnesplatsen vid Hagalunds kyrkas främre gårdsplan, Kyrkstigen 6. 
  • Kapellets och Klockarmalmens begravningsplatser har också ställen där minnesljus kan placeras.

Vill du hitta en viss grav? Söktjänsten på nätet hjälper

Hitta graven är en söktjänst på nätet och i mobilen. Genom den digitala tjänsten Hautahaku - Hitta gravenÖppna länk i ny flik  är det lättare att hitta gravar på begravningsplatserna inom Esbo kyrkliga samfällighet. Söktjänsten fungerar på svenska, finska och engelska.

Änglavandring före alla helgons dag

Barnfamiljer är välkomna att delta i en änglavandring på Esbo domkyrkas gravgård ti 31.10 kl. 18 (finska). Vandringen börjar vid den nedre p-platsens port, Kyrkparken 5 och avslutas i Esbo domkyrka. Varma kläder och egen ficklampa är önskvärt. Guider är Aila Pihlajavesi och Marja Malvaranta från Espoon tumiokirkkoseurakunta.

Minnesljus tänds för självmordsoffer

Söndagen 19.11 kl. 16 tänds ljus framför Esbo domkyrka till minne av dem som begått självmord. Efteråt diskussion, kvällste och andakt i Sockenstugan (finska). Präst Reetta Ikonen, diakon Virpi Sutelainen och anställda vid Esbo mentalhälsoförening EMF deltar.  

Konserter i Esbo församlingar (finska)

Maurice Duruflé: Requiem. Konsert med Olarin seurakunnan Kamarikuoro fr 3.11 kl. 19 i Olars kyrkaÖppna länk i ny flik. Biljetter 10€ kan köpas vid dörren en timme före konserten.

Camille Saint-Saëns: Requiem Op. 54 för solister, kör och orgel lö 4.11 kl. 19.30 i Hagalunds kyrkaÖppna länk i ny flik. Fritt inträde. Programblad 5/10€ till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

In memoriam - Konsert på alla helgons dag med sånggruppen Virta och sakral musik lö 4.11 kl. 20 i Esbo domkyrkaÖppna länk i ny flik. Fritt inträde. Programblad 10€.

VALOON - kaipuun ja lohdun lauluja (sånger om längtan och till tröst) sö 5.11 kl. 19 i Esbo domkyrkaÖppna länk i ny flik. Fritt inträde.

Hjälp och stöd 

När en närstående avlider finns det många praktiska ärenden, byråkrati och dokument som ska skötas mitt i sorgen. I webbtjänsten När en närstående avlider, får du samlad information och vägledning. Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som upprätthåller webbtjänsten. 

I församlingen finns möjlighet till stöd och samtal; kontaktuppgifter till anställda Öppna länk i ny flikhittas här. Sorgen kan också bearbetas i församlingens sorgegrupperÖppna länk i ny flik.

Foton: Jukka Granström (delvis bildbehandlade), Pixabay

Kyrkoherdens hälsning på alla helgons dag

Den här texten från Matteusevangeliet läser vi på alla helgons dag i högmässan. Då tänker jag speciellt på en mening i texten: Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. På alla helgons dag tänder vi ljus för alla dem som avlidit och jordfästs sedan senaste allhelgona.

Kyrkan fylls av anhöriga, vänner och bekanta, som under det gångna året har mist någon viktig. Någon saknas dem. De sörjer och saknar. De som sörjer, ska bli tröstade.

När vi tillsammans tänder ljus, kommer ihåg dem som gått bort och ber om tröst för oss själva, så delar vi sorgen med varandra. Många gånger får man tröst av den vetskapen att man inte är ensam. Det förkroppsligas i domkyrkan; gemenskapen mitt i sorgen.

Alla ni som sörjer och saknar, jag önskar er kraft och ro, att ni ska bli tröstade.

Kira Ertman

kyrkoherde