Till nyhetslistan

Glädje, inlärning och fantasifull lek - dagklubbarna tar emot anmälningar till hösten 2024

Esbo församlingars dagklubbsverksamhet i ett nötskal är att ha lekkompisar och delta i ledd verksamhet med utbildade barnledare. Det är nu i mars månad som anmälningarna ska göras till de dagklubbar som startar hösten 2024.  

dagklubb_emma_kujanpää2024.jpg

Foto: Emma Kujanpää, barnledare

Dagklubbsverksamheten hör till den evangelisk-lutherska kyrkans småbarnspedagogik, som stöder den kristna fostran i hemmen. Barnen kan tryggt leka, sjunga, stoja, lära sig, bekanta sig med naturen och också stilla sig tillsammans med utbildade barnledare. Dagklubbsledarna planerar verksamheten utgående från barnen och beaktar gruppens behov. I dagklubben har de vuxna tid för barnen, för i huvudsak är grupperna små. Totalt deltar cirka 300 barn i Esbo församlingars dagklubbar. 

I Esbo svenska församling fortsätter dagklubbsverksamheten på fyra olika ställen i Esbo förmiddagstid 2–3 gånger/vecka.  

– Det finns möjlighet till flera klubbdagar om man kombinerar två dagklubbar, säger Helena Aitti-Lindberg, ledande tjänsteinnehavare i fostran i Esbo svenska församling. 

Dagklubbarna i Esbo svenska församling hade mycket nöjda föräldrar i en utvärdering som gjordes 2023. Barnledarnas professionalitet och kompetens fick högsta betyg utmärkt av alla svarande. Föräldrarna gav också ett högt betyg för klubbarnas säkerhet. De tre-i-topp alternativ som föräldrarna ansåg vara viktiga i dagklubbarna var: att mitt barn hörs och ses i dagklubben, lek, utvecklande och stödjande av sociala färdigheter.

Försök med förlängd dagklubb på finskt håll 

I Espoonlahden seurakunta görs ett försök med att förlänga dagklubben till fyra timmar, hösten 2024. Det här på föräldrarnas önskemål. 

– Vi försöker svara på föräldrarnas behov. En klubbtid på fyra timmar möjliggör att föräldern kan kombinera studier eller deltidsjobb med familjelivet, motiverar Leena Toiskallo som är församlingens ledande tjänsteinnehavare i fostran. 

I Espoon tuomiokirkkoseurakunta har man redan den här vintern prövat fyratimmars klubbtid och det visade sig motsvara familjernas behov.

Anmälningen till Esbo församlingars dagklubbar öppnas 1 mars. 

Dagklubbarna i Esbo svenska församling, Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden-, Leppävaaran-, Olarin och Tapiolan seurakunta är för alla Esbobarn i åldern 2–5 år. Det finns inte krav på medlemskap i kyrkan. Det finns både avgiftsfria dagklubbar och de som har en avgift enligt antalet klubbtimmar/vecka. I Esbo svenska församling finns dagklubbsavgift, men det är möjligt att med hänvisning till ekonomisk situation ansöka om befrielse från klubbavgiften. 

Anmälningen till församlingarnas dagklubbar hösten 2024 och våren 2025 görs elektroniskt på nätet 1–31.3. Anmälningen till dagklubbar i Espoon tuomiokirkkoseurakunta öppnar to 7.3.  

Också efter mars månad kan man anmäla sig till dagklubbarna, förutsatt att det finns plats. 

Esbo svenska församlings elektroniska anmälningslänk och mer infoÖppna länk i ny flik

Elektronisk anmälningslänk; alla Esbo församlingarÖppna länk i ny flik

Frågor och kontakt: Helena Aitti-LindbergÖppna länk i ny flik, ledande tjänsteinnehavare i fostran i Esbo svenska församling

1.3.2024 08.11