Till nyhetslistan

Taket på Hagalunds kyrka reparerades i samband med renoveringen. Taket på Hagalunds kyrka reparerades i samband med renoveringen. Bild Antti Rintala

Den renoverade kyrkan i Hagalund kommer att kunna besökas på julen

21.9.2021 09.37

Kostnaderna för renoveringen av Hagalunds kyrka hålls inom den godkända budgeten, men tidpunkten då byggnaden beräknas stå färdig skjuts fram med några veckor. Fördröjningen beror huvudsakligen på en läcka som upptäcktes i kyrktaket och som ledde till att man också beslöt sig för att reparera kyrkans tak i samband renoveringen. Fördröjningar i leveranser till följd av coronapandemin har också dragit ut på slutförandet något. Det har framförallt varit svårt att få tag på stålkonstruktioner och trävirke.

För närvarande återstår det att göra finslipningsarbeten på bygget samt att installera elektroniska system i anknytning till hustekniken. De audiovisuella systemen och låsanordningarna till exempel kan installeras först då lokalerna är relativt fria från damm. Innan man tar i bruk orgeln ska den också rengöras, vilket förutsätter att det inte längre finns byggnadsdam i kyrksalen.

Renoveringen beräknas vara klar i mitten av november, varefter möbleringen kan inledas och församlingens anställda kan flytta in i arbetsutrymmena. Då fortsätter också testningen och införandet av de hustekniska systemen.

Verksamheten i kyrkan inleds till jul – i januari ordnas festveckor

Verksamheten i den renoverade kyrkan i Hagalund inleds igen på mässan som äger rum den fjärde adventssöndagen, den 19 december. Då flyttar Tapiolan seurakunta sina mässor från de tillfälliga lokalerna till kyrkan. Under julveckan ordnas det konserter och julkyrkor för skolbarn. På julafton får Hagalundsborna återigen delta i julböner och julnattsmässa i sin hemkyrka.  Esbo svenska församling sjunger De vackraste julsångerna i Hagalunds kyrka på Stefanidagen 26.12.

Den renoverade kyrkan kommer att firas grundligt i januari. Kyrkans festveckor hålls den 17–30 januari 2022 och de kulminerar i högmässan med Esbos biskop, Tapiolan seurakunta, Esbo svenska församling och vänförsamlingarna söndagen den 30 januari.

Kontorsflygeln som byggdes på 1990-talet har genomgått de största förändringarna och får ett nytt användningsändamål i och med renoveringen. En ny väg till kyrkan kommer att öppnas upp i riktning från Hagalunds centrum längs bygatan, det vill säga Stigen. De nuvarande kontoren som ligger längs Stigen ersätts av ett församlingscafé och en aktivitetsbaserad miljö för de anställda. Man gör så lite ändringar som möjligt i kyrksalen och församlingssalen.

De grundläggande uppgifterna om renoveringen av Hagalunds kyrka

Renoveringen av Hagalunds kyrka inleddes i maj 2020 och renoveringen blir färdig till jul 2021. Renoveringsprojektet genomförs av Peab Oy. AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura Oy och Granlund Oy ansvarar för planeringen. Renoveringen har planerats enligt principerna för hållbar utveckling.

De maximala kostnaderna för renoveringen har bestämts till 17,3 miljoner euro. Renoveringen genomförs med alliansmodellen, där alla parter som medverkar i projektet har ett gemensamt intresse av att hålla sig inom den givna kostnadsramen.

Kyrkobyggnadens yttersida är skyddad med en detaljplan, liksom majoriteten av kyrkans inre. Museiverket har rådfrågats vid projektplaneringen. Reparationerna är huvudsakligen återställande, det vill säga att man har renoverat allt det som man kunnat. Man har även byggt de nya konstruktionerna så att slutresultatet respekterar andan i den ursprungliga planen.

Kyrkan som har ritats av Aarno Ruusuvuori byggdes 1965. Den senaste mer omfattande renoveringen och utbyggnaden av kyrkan har gjorts 1992. På tomten finns utöver kyrkobyggnaden dessutom en urnlund, Hagalunds kyrkogård, som är öppen även under renoveringen. De övriga byggnaderna på tomten renoveras inte i det här skedet.